Metanolmotor blev afmystificeret på messe

Folk troede, at de stod ved siden af en dieselmotor, konstaterer salgsdirektør om den metanolmotor, Nordhavn Power Solutions havde med på Danfish

På dette års DanFish-messe havde Nordhavn Power Solutions som noget helt nyt en metanolmotor med på sin stand.

Det var annonceret på forhånd, og der var mange fiskere, som kom forbi standen for at se og høre om mulighederne for at sejle på metanol.

Men faktisk kunne man ved første øjekast forledes til at tro, at Nordhavn Power Solutions havde glemt at få motoren med på messen, for de forskellige motorer på standen lignede i det store hele hinanden.

Det er i sig selv en pointe, når det gælder metanolmotorer, for hvad angår udseendet, er der ikke den store forskel på en motor, der kører på diesel, og en motor, der kører på metanol.

– Folk troede reelt, at de stod ved siden af en dieselmotor, og det var sådan set et godt udgangspunkt for en snak om, hvordan den fungerer rent teknisk, og hvordan den passer ind på et fiskefartøj. Man kan sige, at den blev afmystificeret, for når vi taler om alternativer til dieselmotorer, så er en metanolmotor, som den vi havde med på Dan-Fish, det, der ligner allermest, siger Nordhavn Power Solutions’ salgsdirektør Jørk Rudolph.

Med udsigten til en CO2-afgift er vurderingen hos Nordhavn Power Solutions, at metanolmotoren er konkurrencedygtig på prisen, selv om salgsprisen er højere end på en dieselmotor.

Dertil kommer, at den nødvendige infrastruktur er kommet på plads, så det nu kan lade sig gøre at bestille metanol på samme måde, som man gør det med diesel, og være sikker på levering, når man anløber havnen efter endt fiskeri.

Jørk Rudolph konstaterer, at når en fisker overvejer at bygge nyt fartøj, går der ofte to-tre år fra tanke til handling, og her skal man som fisker have det øgede fokus på grøn omstilling med i overvejelserne.

– Lige nu handler det meste om CO2. For nogle år siden var det NOX. Lur mig, om partikler ikke også bliver et tema, og dem har man ingen af, når man sejler på metanol. På den måde er metanol også et rigtig godt alternativ til diesel i fiskeriet, siger han.

Metanol opdeles i fire farver: Grøn, blå, grå og brun, alt efter hvor bæredygtigt, den er produceret.

Mens produktionen af grøn metanol stadig har svært ved at følge med efterspørgslen, er der ingen begrænsninger på leveringen af grå metanol.

– Motoren er ligeglad med, om det er grøn eller grå metanol. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvordan metanolen er produceret. Den kan også sagtens køre på et mix af f.eks. blå og grå metanol. På den måde kan man selv være med til at styre sit CO2-forbrug. Man opnår også en CO2-besparelse, når man kører på grå metanol, og så er man godt i gang og klar, når produktionen af grøn metanol for alvor kommer op i gear, siger Jørk Rudolph.