Ørredrev skal beskytte små fisk fra skarv og sæler

Lillebælt har fået verdens første ørredrev, der skal give fisk bedre mulighed for at overleve turen til havet

Verdens første havørredrev er søndag blevet indviet ved Varbjerg Havn i Båring Vig på Nordfyn.

Tonsvis af sten er blevet spredt på et område i Lillebælt på størrelse med to fodboldbaner.

Her skal stenene udgøre gode skjulesteder for små ørreder, også kaldet smolt.

– Det er første gang i verden, at nogen prøver at lave et rev specifikt målrettet til smolt, siger seniorforsker Jon Svendsen, DTU Aqua, til Ritzau. 

– Vi ved, at fuglen skarv typisk æder halvdelen af de smolt, der trækker ud fra forskellige vandløb. Der sker et betydeligt tab af de her små ørreder, og det er det, vi prøver at gøre noget ved, siger Jon Svendsen.

Ud over skarven står fiskehejren, odder, sæl og andre rovfisk parat til at spise de små ørreder.

Når stenrevet etableres, udgør det ikke bare gode skjulesteder for de små ørreder.

Der vil formentlig også vokse tang på stenene, som vil udgøre gode levesteder for smådyr, som ørrederne kan spise.

Det er Naturpark Lillebælt, der står bag etableringen af stenrevet. Prisen er omkring tre millioner kroner, og en række fonde har bidraget til finansieringen.

Der vil i 2025 blive lavet målinger af effekten af stenrevet, og de første resultater ventes at være klar i 2026.