EU’s fiskeripolitik under lup: Hvad fungerer og hvad skal ændres?

Formålet med den aktuelle evaluering er at finde ud af, hvor godt EU's fælles fiskeripolitik har opfyldt sine mål

Arkivfoto

EU-komissionen har igangsat en omfattende evaluering af EU’s fælles fiskeripolitik

Formålet med evalueringen er at finde ud af, om fiskeripolitikken virker som den skal – eller om der er behov for ændringer, skriver EU-komissionen på deres hjemmeside.

EU’s fælles fiskeripolitik er – kort fortalt – styret af forordning (EU) 1380/2013, der omfatter miljømæssige, sociale og økonomiske målsætninger.

Fiskeripolitikken skal sikre bæredygtigt fiskeri, beskytte havmiljøet og sikre forsyningen af fisk og skaldyr, samtidig med, at de områder i EU, hvor fiskeriet spiller en afgørende rolle, sikres en rimelig levestandard.

Reformeret i 2013

I 2013 blev EU’s fælles fiskeripolitik reformeret for første gang. Dette for at integrere de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af EU’s fiskeripolitik.

De nye tiltag dengang var:

– Bæredygtig forvaltning af fiskebestande.

– Indførsel af forpligtelse til at lande alle fangster mellem 2015 og 2019.

– Udarbejdelse af flerårige planer for forskellige havområder.

– Begrænsninger for fiskeflådens kapacitet i hvert EU-land.

– Foranstaltninger til bevarelse af fiskebestandene, skabt gennem regionalt samarbejde mellem EU-lande.

Virker fiskeripolitikken?

Formålet med den aktuelle evaluering er at finde ud af, hvor godt EU’s fælles fiskeripolitik har opfyldt sine mål, og hvordan den kan forbedres for at møde fremtidige udfordringer.

Alle interessenter, herunder offentligheden og nationale myndigheder, vil blive inviteret til at bidrage til en 12-ugers offentlig høring online mod slutningen af 2024.

Resultaterne af høringerne vil blive brugt til at lave en omfattende vurdering af fiskeripolitikkens effektivitet og fremtidige behov.

Læs mere og giv din mening om EU’s fiskeripolitik til kende her.