Klar besked om ålekompensation

Ålefiskere samlet hos Danmarks Fiskeriforening for at finde op og ned på kompensationsordning for ålefiskeri

4,2 mio. kr. er afsat som kompensation til ålefiskerne på grund af fredningsperioden november 2018-januar 2019.

En god portion, som ålefiskerne gerne tager i mod, og som de fredag var klar til at høre mere om til informationsmøde i Danmarks Fiskeriforenings lokaler i Taulov.

Her fortalte Fiskeristyrelsen om ordningen og godt 15 ålefiskere var mødt op med masser af spørgsmål. 

 

Plads til undtagelser?

Kort fortalt, vil det være ålefiskere, der som minimum har en indtægt fra ålefiskeri på 30 procent eller derover ud af deres samlede fiskeri, som kan søge om kompensation. Tabet skal som min. være 10.000 kr. 

Ret enkelt, men i praksis, bliver det hurtigt lidt mere kompliceret, lyder det fra fiskerne. Hvor meget man får beregnes ud fra ens indtægt på ål over de seneste tre år i månederne november, december og januar – helt præcis ens landingsværdier. Men hvad nu, hvis den ikke retvisende for, hvad man ville have tjent i 2018/2019, fordi man i årene har været syg? Eller fået en bedre fiskeplads? Der kan være mange undtagelser. 

– Vi beregner ud fra personen eller selskabets indtægt, lyder svaret fra Asger Petersen fra Fiskeristyrelsen. 

Man er velkommen til at knytte kommentarer til sin ansøgning. Eller klage efterfølgende, hvis ikke man er enig i afgørelsen eller beløbets størrelse. 

 

Min indtægt er ikke korrekt

En anden bekymring fra fiskerne er, om deres landingsværdi nu er helt korrekt i Fiskeristyrelsens register. Fx hvis en fiskehandler indberetter for en, men han ikke har gjort det korrekt, og beløbet er for lavt. 

– Hvis der er en fejl i vores registrering, vil jeg bestemt mene, at det er det retvisende, der bør gælde, svarer Asger Petersen. 

Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, opfordrede styrelsen til at sende deres tal ind til Fiskeriforening, som kan tjekke om det er korrekt, så det fra start er de rigtige beløb, kompensationen bliver beregnet ud fra. Fiskeristyrelsen tager forslaget med hjem og undersøger det straks.

 

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...