Pas på ved tobisfiskeriet

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd minder om de gode og sikre råd til industrifiskeriet efter tobis
10 apr 2019

Tobis er en drilsk fisk, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko for fiskefartøj og fiskere. Derfor kan den også være svær at håndtere sikkerhedsmæssigt. Derfor minder Fiskeriets Arbejdsmiljøråd også altid om de gode råd, der bør iagttages i forhold til fiskeriet. 

Tobis sæson er forestående, og derfor er det vigtig, at få opdateret fartøjets sikkerhedsudstyr og få afholdt en øvelse i brugen af udstyret. Hvis ikke man har gjort det, kan det nås endnu. 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord, samt assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret og opdatering af skibets APV. 

Derudover henvises til Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside, hvor man kan finde følgende: 

Kampagnefolderen "Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri"

Se filmen om "Svovlbrinte i lasten"

Find Søfartsstyrelsens regler i Meddelelser E og F Kap. VI, regel 20. Heri nævnes blandt andet det udstyr, der skal være ombord i forbindelse med industrifiskeri, og de øvelser besætningen skal have trænet førend industrifiskesæsonen påbegyndes.

Fiskeriet Arbejdsmiljøråd står gerne til rådighed for vejledning om konkrete løsninger og hjælp til udarbejdelse af øvelser med udstyret og øvelser generelt.

Sådan er Søfartsstyrelsens krav:

  • Et typegodkendt måleapparatur (multigasmåler) til kontrol af luften i skibets lastrum.
  • Typegodkendt sikkerhedsudstyr, bestående af 2 sikkerhedsseler m. livliner og mindst et luftforsynet åndedrætsværn.
  • Advarsels skiltning om ”Fare for giftige og kvælende luftarter”.
  • Kopi af AT-vejledning om arbejde med industrifisk i skibe i havn.
  • Fartøjets APV (arbejdspladsvurdering) skal være opdateret til også at indbefatte arbejde med industrifiskelaster. 

Flere Nyheder