De første tun er fanget og mærket

I weekenden begyndte dette års tunmærkningsprojekt. På 2 dage er der blevet mærket 20 tun
af Claus Kirkegaard
26 aug 2019

Forskere fra DTU Aqua og udvalgte lystfiskere gik lørdag i gang med dette års tunmærkningsprojekt i Skagerrak, da omkring 70 både med forskere og frivillige fiskere drog afsted fra Skagen Havn for at fiske efter tun, som forskerne fra DTU Aqua mærker og slipper løs igen.

Projektet er begyndt forrygende på trods af, at der ikke på forhånd havde været observationer af springende tun i de danske farvande. 

Der blev i weekenden således fanget - og mærket - 20 tun.

- Nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at besvare med vores forskning, er blandt andet: Hvorfor blåfinnet tun kommer til Danmark om sommeren? Hvorfor forsvandt den for flere årtier siden, og hvad kan vi gøre for at sikre, at den kommer igen fremover, siger DTU Aquas projektleder, professor Brian MacKenzie, ifølge DTU Aquas hjemmeside.

Erfarne lystfiskere hjælper
DTU-forskerne får hjælp til mærkningen af de blåfinnede tun af erfarne lystfiskere, der stiller deres både, udstyr, tid og ikke mindst know-how til rådighed for at fange de store fisk og overdrage dem til forskerne, som sætter et eller flere mærker på tunene.
 
- Tunene håndteres så skånsomt som muligt, og mærkningen foregår ved, at tunen kortvarigt tages ombord på mærkebåden og omgående får en slange indsat i munden med masser af havvand for at sikre ilttilførslen. Herefter sættes mærket på, og der tages en lille prøve af fisken til genetisk forskning. Hele omgangen tager kun et par minutter, til tunen bliver sendt direkte tilbage i vandet, fortæller professor Kim Aarestrup, DTU Aqua, der står for at mærke fiskene.
- De videnskabelige resultater vil hjælpe os til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke hvor tunen opholder sig og dens vandringsadfærd. Vi vil også få mere at vide om, hvorvidt de to grupper af tun opholder sig sammen. Med det håber vi bedre at kunne forstå bestandsdynamikkerne, og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, så tunen bliver ved med at være end del af den danske fiskefauna, fortæller Brian MacKenzie, DTU Aqua.
Der er tre forskellige mærker:
  • Alle fiskene får et lille plastikmærke med et unikt nummer. Hvis mærket indleveres til tunkommissionen, når fisken fanges af en fisker kan man få information om, hvor fisken er fanget og hvor meget den er vokset, siden den blev mærket.
  • En del mærkes med avancerede mærker, som gemmer oplysninger om fiskens omgivende miljø (dybde, temperatur og lys) og sender data tilbage via satellitter, efter mærket frigives fra fisken efter et forudbestemt tidsinterval. Disse data kan bruges til at undersøge, hvor fisken har været, og afslører hvor den gyder. Forskerne kan også se dens foretrukne områder til fødesøgning og hvor længe, den opholder sig i disse ”fiske-restauranter”.
  • Nogle tun bliver også udstyret med akustiske mærker, som kan opfanges på avancerede lyttestationer, der findes i et globalt netværk.
  • Der tages også en vævsprøve fra alle tun. Den bruges til genetiske analyser, der afslører, hvilken af to atlantaske undergrupper af tun, de tilhører.

Læs mere om:

Flere Nyheder