Har mærket 40 tun på 5 dage

Der er godt gang i tun-fiskeriet i Skagerrak. Omkring 40 tun er siden lørdag blevet mærket af DTU Aqua

Dette års tunmærkningsprojekt i Skagerrak er i fuld gang, og det har været nogle rigtigt gode dage for de 100 både, der deltager i år.

På de 5 første dage har de frivillige fanget 40 tun, som forskere fra DTU Aqua så har mærket og sluppet fri igen.

Projektet har til formål at finde ud af mere om den blåfinnede tun, som de senere år igen er begyndt at vise sig i de danske farvande. 

– De videnskabelige resultater vil hjælpe os til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke hvor tunen opholder sig og dens vandringsadfærd. Vi vil også få mere at vide om, hvorvidt de to grupper af tun opholder sig sammen. Med det håber vi bedre at kunne forstå bestandsdynamikkerne og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, så tunen bliver ved med at være end del af den danske fiskefauna, fortæller Brian MacKenzie, DTU Aqua, til DTU Aquas hjemmeside.

Resultater fra tidligere år
Det er tredje år, forskerne fra DTU Aqua mærker blåfinnet tun.
I 2017 blev der mærket 4 tun, og i 2018 blev hele 91 tun forsynet med et eller flere mærker. Indtil videre har det givet forskerne forskellige informationer.
To af de fisk, der blev mærkede i 2017 svømmede til Biscayen. Mærkerne sendte nemlig signal om positionen henholdsvis to og fire måneder efter mærkningen.
De har også fundet ud af, at en af de tun, der blev mærket i 2017 er vendt tilbage til Skagerrak. Mærket løsnede sig nemlig efter 359 dage – i Skagerrak.