Nye ål sat ud i Ryå

DTU Aqua og Brønderslev Lystfiskerforening har i samarbejde udsat 25.000 sætteål i Ryå

Så er der nye ål på vej. Hele 25.000 sætteål på omring 15 cm. er blevet sat ud i Vendsyssels største vandløb, Ryå.

Det oplyser Jens Andersen, der er formand for Brønderslev Lystfiskeriforening i en pressemeddelelse.

– Udsætningen er et led i at hjælpe den næsten uddøde ålebestand i Danmark og i øvrigt i hele Europa, idet tidligere tiders store indtræk af glasål fra ålenes yngleområder i Sargassohavet nu om dage er næste ophørt med store nedgange i ålebestandene i hele Europa til følge, siger han.

Der ligger en handlingsplan fra EU, som skal prøve at afhjælpe de store nedgange i ålebestandene. Udsætning af små ål er en del af handlingsplanen.

Danmark udsætter derfor, med tilskud fra EU, små ål i udvalgte vandløb her i landet. Det er DTU Aqua i Silkeborg, som udarbejder planen for danske udsætninger, som er finansieret af fisketegnsmidler.

Brønderslev Lystfiskeriforening, som har fiskevand i Ryå hjalp til med det praktiske ved udsætningen. Foreningen stillede med både og 20 mand, som sejlede ned gennem vandløbet over en strækning af godt 20 kilometer og spredte de små ål.

– Vi håber, at det kan medvirke til at genskabe en bedre ålebestand i Ryå, selvom ålene en meget langsomt voksende, idet en ål skal være mindst otte år, før den bliver 40 cm. Når ålene bliver større, kan de tillige være med til at holde den invasive signalkrebs i ave, idet ålene kan gå ind i krebsenes huler i brinkerne og spise dem, når de er bløde i forbindelse med skalskiftet, siger Jens Andersen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...