Fiskeriets organisationer klar med fælles initiativer

Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening er klar med 25 fælles initiativer for dansk erhvervsfiskeri

Dansk fiskeri er et traditionsrigt og stolt erhverv, som er en del af dansk kulturhistorie. Mange kystsamfunds udvikling er tæt knyttet til fiskerisektoren, og det danske fiskeri er blandt de mest bæredygtige i verden og kendt for at levere gode og sunde fødevarer af høj kvalitet.

Skal den udvikling fortsætte til gavn for Danmark og dansk fiskeri, er det nødvendigt, at der gøres noget inden for de områder, der berører dansk fiskeri både nationalt og internationalt.

Derfor har fiskeriets organisationer i fællesskab udarbejdet 25 initiativer, som skal være med til at holde dansk fiskeri helt fremme, når det gælder bæredygtig, miljømæssig og økonomisk udvikling.

– En fortsat bæredygtig udvikling af dansk fiskeri forudsætter en aktiv fiskeripolitik, som inddrager fiskerierhvervet. Derfor har Danmarks Pelagiske PO og Danmarks Fiskeriforening PO udpeget nogle fælles initiativer, som erhvervet finder nødvendige på 3 politikområder: Dansk fiskeripolitik, EU og international fiskeripolitik samt kvotegrundlag og havmiljø, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

 

Fælles fiskeripolitik

Internationale aftaler og ikke mindst EU’s fælles fiskeripolitik er direkte regulerende for dansk fiskeri. EU’s fælles fiskeripolitik skal revideres i løbet af 2022, i den forbindelse er det afgørende, at Danmark er med ved rorpinden

– Vi anbefaler, at Danmark igangsætter et grundigt forarbejde allerede nu, så vi i fællesskab kan identificere EU-politikkens svagheder og potentialer og lægge en strategi for, hvorledes vi kan sætte et stort dansk fingeraftryk på fremtidens fiskeripolitik i EU, siger Svend-Erik Andersen om et af initiativerne.

 

Grønt fiskeri

Fiskeriets organisationer er sammen med resten af den maritime sektor med i Regeringens Klimapartnerskab for det Blå Danmark og målsætningen om at reducere CO2-udledninger fra fiskeriet med 70%. 

– Dansk fiskeri har været igennem en rivende udvikling i perioden siden 1990 når det gælder fornyelse af flåde og når det gælder overgangen til klimavenlige løsninger, siger direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Esben Sverdrup-Jensen og fortsætter:

– Dansk fiskeri har i høj grad leveret på målene om CO2 reduktion, og for os i fiskeriet er der rigtig god økonomi i grønne og brændstofbesparende løsninger. Men hvis vi skal endnu længere ned i CO2 udledningen, så skal nye teknologier udvikles og eksisterende barrierer i lovgivningen fjernes. Derfor har vi defineret 8 konkrete initiativer, som fokuserer på miljø- og klimaudfordringer og skal være med til at understøttet sektorens mål om at reducere med 70% inden 2030 og være CO2 neutral i 2050.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...