Temamøde om fremtidens industrifiskeri

Den 9. december er der temamøde i Aalborg, men bl.a. fokus på brisling

Foto: Fiskeri Tidende

Der er et misforhold mellem potentialet i brislingefiskeriet og den videnskabelige rådgivning. Sådan lyder det i fiskeriet, såvel som blandt forskerne og derfor er der d d. 9. december indkaldt til temamøde om fremtiden for dansk industrifiskeri – og især brislingefiskeriet. 

Det er i Aalborg Kongres & Kultur Center kl. 10-15. Marine Ingredients Denmark (MID), Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) står bag arrangementet.

Her vil fokus være at finde en vej til at forbedre brisling rådgivningen og sikre et fremtidigt brislingefiskeri. Vejen frem kunne være gennem indsamling af yderligere data, data fra fabrikkerne, støtte til videnskabelige undersøgelser eller togter og en kritisk gennemgang af den nuværende rådgivningsmetodik. Realtidsmonitering hvor kvoten kan ændres løbende over fiskerisæsonen, kunne også være en mulighed. 

 

Program

10:00 Velkomst 

10:15 Brisling bestandsvurdering 

10:45 Prøver fra erhvervet, togter mm.

11.15 Alternativ forvaltning, fx realtidsmonitering  

12:15 Frokost 

13:15 Fremtidens fiskeri 

13:45 Fremtidens krav til industrifisk

14:45 Afslutning 

Der arrangeres frokost for dem, der har tilmeldt sig senest fredag den 4. december 2019 til en af nedenstående adresser: Søren Anker Pedersen (sap@maring.org), Ole Lundberg Larsen (oll@dkfisk.dk), Claus R. Sparrevohn (crs@pelagisk.dk).