Limfjordsforening kan trække politikere

Debat om østers og muslinger lokkede politikere til generalforsamling

Tre fyldte borde vidnede om stor interesse for fiskeriet i Limfjorden, men det var ikke kun fiskere, der var tilstede, For da gæsterne var sendt hjem efter middag, så var der kun ét bord tilbage med fiskere.

Årsagen til fremmødet er ikke kun den store interesse, som fiskeriet af muslinger og østers har været politisk i vælten det sidste års tid. For Centralforeningen for Limfjorden trækker ofte en række politikere. Således også i år, hvor der fra Europa-Parlamentet var besøg af Ole Christensen, og fra Folketinget var Simon Kollerup, Ib Poulsen og Torsten Schack dukket op.

Muslinger, østers. søstjerner og hummere er det, som giver fiskerne i Limfjorden økonomi, og det var det som var omdrejningspunktet for diskussionerne.

Et af emnerne på generalforsamlingen var trawlbekendtgørelsen. Den er under revision, og har som Bjørn Wirlander fra Fiskeristyrelsen sagde det, været undervejs i 25 år. Den har blandt andet betydningen for længden af fartøjer, og her fortalte Ib Poulsen at hans tanker nok nærmere gik fra 12 til 16 meter, og tættere på de 12 meter end de 16 meter.

Det vil ifølge Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening, betyde, at 13 fartøjer kan blive hindret i deres muligheder på grund af længden, hvis grænsen ikke bliver på de 16 meter.

Sagen om licenserne i Limfjorden blev også strejfet i formandens beretning.

– Der er blevet vedtaget en ny bekendtgørelse for FTA er i Limfjorden, det blev en 3+3 og 0+4 model det endte op med, vi har i bestyrelsen taget reglerne til efterretning. Vi forstår dog ikke helt , at man i alle andre fiskerier arbejder med en 16 års opsigelse , og vi kun fik 8 år, sagde Bo Husted Kjeldgaard, der efterlyste ro omkring Limfjorden.

På generalforsamlingen blev det også nævnt, at fiskerne i Limfjorden gør en masse for at bevare bestanden af muslinger. Det sker ved omplantning og et fornuftigt fiskeri, hvor der er stor ansvarlighed blandt fiskerne.