Skrabetogt bød på alt for få unge tobis

DTU Aqua har været på skrabtogt efter tobis

Fangsterne af tobis var desværre ikke noget at prale af, da DTU Aqua i november og december var på skrabetogt. Her skulle de undersøge antallet af 1- og 2-årige tobis, hvilket bruges i bestandsvurderingen – og dermed til at bestemme kvoten.

Skrabetogtet gav meget små fangster på alle positioner i område 2. Det er et tegn på dårlig rekruttering i dette område. Fangsterne lå langt under middel for både 0- og 1-årige tobis, og man håbede derfor, at det ville tage sig anderledes ud, når man kom til positionerne på Dogger.

Her var billedet bedre med et middel antal 0-årige tobis, selvom der også her var lave fangstrater for ældre tobis. I område 3 lå fangstraterne over middel for begge aldersklasser. Fangstraterne i område 4 for 0-årige var de laveste nogensinde. Kun 6 procent af gennemsnittet for de seneste 10 år, mens der var pænere fangstrater af 1-årige på 34 procent over middel.

 

Færre eller mindre fisk?

Sammen med fangstrater i skrabetogtet indgår også antallet af kommercielle fiskedage og fangstrater i det kommercielle fiskeri sammen med middelvægt af de enkelte tobiser i vurderingen af bestandstørrelsen. Antallet af fiskedage i område 1 var 7 procent højere i 2018, end det var i 2017, mens antallet i område 2 i 2018 kun var 30 procent af antallet i 2017. I begge områder var fangstraterne per dag i 2018 kun halvdelen af, hvad de var året før.

Når der er et stort antal fangstdage med en relativt lille fangstvægt, vurderes det, at der enten er væsentligt færre fisk, eller at de enkelte fisk vejer væsentligt mindre. I 2018 vejede de enkelte tobis i område 1 og 2 i gennemsnit 9 procent og 10 procent mindre end deres middelvægt de foregående 5 år. Det betyder, at der skal 10 procent flere fisk i fangsten for at opnå den samme fangstvægt, og at der skal være 10 procent flere fisk i bestanden for at opnå den samme bestandsvægt.

Selvom det er en stor forskel i middelvægt, er det ikke tilstrækkeligt til at forklare, at fangstraterne var halveret.

 

Vurderes af ICES

I modsætning til torsk og rødspætte er det ikke muligt at bedømme mængden af tobis, før et halvt år inden de indgår i fiskeriet. Derfor vurderes mængden af tobis i Nordsøen hvert år i februar efter gennemførelsen af tobis-skrabetogtet i november/december det foregående år.

Fangstraten af 0- og 1-årige tobis fra skrabetogtet i 2018 vil sammen med årets information om fiskeriindsatsen, fangstrate, middelvægt af tobiserne og alderssammensætningen i fangsterne i det kommercielle fiskeri danne grundlag for vurderingen af bestandsstørrelsen ved begyndelsen af 2019 og dermed årets fiskerimuligheder.

Denne vurdering gennemføres gennem ICES, og rådgivningen fra ICES forventes frigivet den 22. februar.

Fangstraterne for de 0-årige fra de enkelte positioner i skrabetogtet i område 1, 2 og 3 i 2018 er vist på kortet sammen med fangstraterne i 2016, som er det seneste år med rigtig stor rekruttering.