Små ændringer i trawl kan optimere fiskeriet

Skræmmeliner kan hjælpe jomfruhummerfiskerne til at undgå uønsket bifangst, viser forskning fra DTU Aqua.

I fiskeriet efter jomfruhummer udgør uønskede fisk en væsentlig del af fangsten, og landingspligten, som fra 1. januar i år nu er fuldt ud implementeret på alle kvoterede arter, er derfor en stor udfordring i dette fiskeri.

For danske jomfruhummerfiskere er skræmmeliner effektive i forhold til at undgå bifangst af uønskede arter – i hvert fald i forhold til kuller, hvilling og i mindre grad torsk. Skræmmelinerne monteres nemt foran selve trawlen og er designet til at lede fisk væk fra trawlåbningen. Det viser en ph.d.-afhandling, som ph.d.-studerende Valentina Melli, DTU Aqua har arbejdet på de seneste tre år.

Det er dog langt fra alle fisk, der bliver holdt væk af skræmmelinerne, så for at mindske fiskernes arbejde med at sortere fangsten, har Valentina Melli undersøgt, hvordan man bedst kan lede fiskene ind i én del af fangstposen og opsamle jomfruhummerne i en anden del, så arterne bliver opdelt. Her viser resultaterne, at det er muligt at få flertallet af fisk til at svømme ind i en separat del af fangstposen, men studiet fandt ikke nogen ekstra effekt af at bruge LED-lys, flydeliner eller et gardin af kæder til at lede fiskene ind i den ønskede del af fangstposen.

Ph.d.-studiet har også taget fat på at udvikle en model, som kan forudsige de optimale kombinationer af trawlmodifikationer i forhold til fiskeriets behov. Her er der dog brug for yderligere forskning, før man har et brugbart værktøj.

Valentina Melli forsvarer sin afhandling tirsdag den 26. februar på DTU Aqua, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals.