DTU Aqua skal undersøge forekomst af “spøgelsesgarn”

Fiskeristyrelsen skriver nu kontrakt med DTU Aqua om undersøgelse af forekomst af spøgelsesnet i danske farvande

Er der såkaldt spøgelsesgarn i danske farvande? I hvilket omfang – og kan der udvikles metoder til effektiv oprensning af spøgelsesnet, som samtidigt er skånsomme og omkostningseffektive.

Det skal DTU Aqua nu undersøge nærmere.

I midten af marts 2019 blev en opgave om undersøgelse af forekomst af spøgelsesnet i danske farvande sendt i udbud. Fiskeristyrelsen har modtaget to tilbud, hvoraf DTU Aquas tilbud er blevet vurderet som det bedste.

DTU Aqua gennemførte tilbage i 2017 et pilotprojekt om spøgelsesnet, hvor formålet var at foretage en grundlæggende viden videnindsamling om tabte redskabers karakter, omfang og udbredelse i udvalgte, danske havområder, som kunne danne grundlag for en videre indsats på området. Pilotprojektet resulterede i en begrænset dokumentation for tilstedeværelsen af spøgelsesnet i danske farvande.   

DTU Aqua skal nu på baggrund af bl.a. observationer fra pilotprojektet undersøge (og kvantificere) forekomsten af spøgelsesnet i områder, hvor der er stor sandsynlighed for spøgelsesnet i danske farvande. Herudover skal der afprøves og tilpasses metoder til effektiv oprensning af spøgelsesnet, som samtidigt er skånsomme og omkostningseffektive.

DTU Aqua har halvandet år til at gennemføre projektet, som støttes af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Projektet skal være gennemført i december 2020.  

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...