Skal du med til generalforsamling i DFPO?

Nu er dagsorden klar
af Line Dalgaard Jensen
07 maj 2019

Om et par uger er det tid til generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening PO - og nu er også dagsordenen på plads: 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Gæsterne har ordet
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 6. Rettidigt indkomne forslag
  - der er ikke modtaget nogen forslag til dagsordenen
 7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jf. § 15
  - der er ikke valg formand i år
 8. Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

I år finder generalforsamlingen sted i Hirtshals. Her er der samtidig Naturmøde. ​

Tid: Fredag d. 24. maj kl. 9.30

Sted: Skaga Hotel, Willemoesvej 1, 9850 Hirtshals

Flere Nyheder