Stillingsopslag: Danmarks Fiskeriforening søger ny direktør

Niels Wichmann har efter 28 års virke valgt at stoppe som adm. direktør for DFPO. Ny direktør søges.

Niels Wichmann har desværre efter mere end 28 års virke valgt at stoppe som adm. direktør for Danmarks Fiskeriforening.

Det meddelte han bestyrelsen for Danmarks Fiskeriforening umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Hirtshals den 24. maj 2019.
Man skulle ikke tro det, men Niels Wichmann er faktisk 67 år og har til hensigt at gå på pension.
Efter aftale bliver Niels Wichmann til udgangen af oktober måned 2019 – og derved kan han hjælpe en ny direktør på plads.

En ny direktør vil blive ansat med hjælp af rådgivningsfirmaet Ingvardsen ll Partners.

Her er stillingsopslaget:

Administrerende direktør til Danmarks Fiskeriforening

Den administrerende direktør skal stå i spidsen for en af Danmarks mest betydende organisationer og skal i tæt samarbejde med formanden og bestyrelsen, sikre den løbende udvikling af foreningens betydning og gennemslagskraft.

 

De konkrete opgaver:

 • Det vil være den kommende direktørs ansvar at arbejde med den strategiske ambition og understøttende aktiviteter i Danmarks Fiskeriforening i tæt samarbejde med bestyrelsen
 • Der skal især fokuseres på fastholdelse og udvikling af foreningens positionering både nationalt og internationalt
 • Løbende udvikling af medlemsstrukturen, herunder optimering af strukturen internt i Danmarks Fiskeriforening
 • Sikre bidrag og input til de politiske aftaler på fiskeriområdet
 • Løbende arbejde med Danmarks Fiskeriforenings samlede organisering
 • Ledelse og udvikling af den samlede administration

 

Forventninger til den ideelle kandidat:

 • Politisk tæft og interesse herunder erfaring og evner ift. til at indgå i dialog og udvikle relationer med interessenter på politisk såvel som på forretningsniveau
 • Stærk finansiel forståelse
 • Strategisk tænkende, forudseende og visionær
 • Handlekraftig person med dokumenteret ledelseserfaring samt evnen til at udvikle en organisation
 • Åben og effektiv kommunikator – såvel internt som eksternt
 • Relevant videregående uddannelse med gode resultater, eksempelvis cand.polit., cand.jur. e.l.

Ansættelsesstedet er foreningens hovedkontor i Taulov. Herudover har Danmarks Fiskeriforening kontorer i København og Bruxelles. Der må forventes rejseaktivitet både inden for Danmarks grænser og i udlandet, især Bruxelles.

Læs mere om Danmarks Fiskeriforening på www.fiskeriforening.dk

 

Ansøgning
Rekrutteringsprocessen varetages af Ingvardsen llPartners. Ansøgning med relevante bilag sendes til post@ingvardsen.com senest den 15. juni 2019. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Managing Partner Ole Dahl Ingvardsen, Ingvardsen llPartners på telefon +45 2020 0468 eller Bestyrelsesformand Svend-Erik Andersen, Danmarks Fiskeriforening på telefon +45 2117 7080.

Danmarks Fiskeriforening er hovedorganisation for de danske fiskere. Danmarks Fiskeriforening har 717 fartøjsmedlemmer, 1195 fiskere og 32 lokalforeninger fordelt over hele landet. Kystfiskere, industrifiskere, bundgarnsfiskere, jomfruhummerfiskere osv. er medlemmer i Danmarks Fiskeriforening.

Danmarks Fiskeriforening er blandt de allerstørste fiskeriorganisationer i Nordeuropa og deltager aktivt i både dansk fiskeripolitik og i arbejdet med fiskeripolitik i EU.

 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...