– Vi er bekymret for havmiljøets tilstand

På Danmarks Fiskeriforenings årlige generalforsamling i dag blev der udtrykt stor bekymring over havmiljøets tilstand

Fiskerne er om nogen afhængige af naturen og et sundt havmiljø. Havmiljø og klima er helt essentielt, når vi taler om fiskebestande og fiskekvoter, og fiskerne er de første til at mærke, når der sker ændringer i havmiljøet.

I flere fiskerier opleves der i dag en udvikling, hvor nogle kvoter er svære at fange, hvor nogle arter ikke får næring nok, og hvor fiskernes kvoter kører kraftigt op og ned uden, at det reelt har indflydelse på bestandenes udvikling.

– På trods af, at der over de sidste 15 år er sket en kraftig reduktion i antallet af fartøjer i fiskeriet; at hovedparten af de vigtige fiskebestandene forvaltes bæredygtigt; at påvirkningen af havmiljøet fra land skulle være reduceret, og at forureningen af havområderne er kraftigt reduceret, så oplever vi fiskere, at fiskebestandene bevæger sig længere og længere fra kysten og bliver sværere at finde og fange, siger formand Svend-Erik Andersen til generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening.

Torsk i den østlige del af Østersøen var i mange år en vigtig fisk for dansk fiskeri, men er i dag desværre et skræmmende eksempel på, at på trods af mange års bæredygtig fiskeriforvaltning, så er det gået galt. Bestanden har det i dag rigtig kritisk. Problemet med torsk i den østlige del af Østersøen er ikke noget, som man kan forklare med en enkelt faktor. Sæler har desværre en vigtig rolle, men også andre faktorer har betydning: Forurening fra land, både med organiske og uorganiske stoffer spiller helt sikkert ind og de iltfrie områder på havbunden har desværre en historisk stor udstrækning. Det gør, at de små torsk har svært ved at finde føde.

– De danske erhvervsfiskere er bekymret for havmiljøets tilstand. Og det er på tide, at vi får gjort en indsats for at forbedre havmiljøet, så ikke flere arter ender som torsk i den østlige del af Østersøen, pointerer Svend-Erik Andersen, på dagens generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening.