Blåfinnet tun: Hvorfor er den tilbage?

For at finde ud af, hvorfor blåfinnet tun er vendt tilbage til danske farvande, har forskere og frivillige fiskere de seneste 3 år mærket tun i Skagerrak

Hvorfor er den blåfinnede tun vendt tilbage til danske farvande efter omkring 60 års fravær?

Det er et af spørgsmålene, som forskerne hos DTU Aqua ønsker at få svar på med deres mærkningsforsøg.

I sommer kørte der derfor for 3. år i træk et mærkningsforsøg af blåfinnet tun i Skagerrak med deltagelse af over 100 frivillige fiskebåde.

Det lykkedes de frivillige fiskere og forskerne i samarbejde at få mærket 50 tun i år med forskellige typer af videnskabelige mærker. Fiskene målte fra 224 til 262 cm., skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Mærkningsforsøget giver viden om tunen og dens færden, herunder viden om hvor lang tid, tunen opholder sig i de danske farvande. Forsøget skal også belyse, hvilken bestand de mærkede tun kommer fra. Det betyder noget, fordi den østlige bestand af tun er større og i fremgang, mens den vestlige ikke har samme størrelse og positive udvikling i bestanden.

Deres adfærd bliver undersøgt ved at mærke tunene med blandt andet pop up-sendere. Denne type sendere kan give forskerne oplysninger om tunens adfærd, hvor den kommer fra, hvor den gyder, hvor hurtigt den vokser, og hvor den svømmer hen i løbet af året.

De såkaldte pop up-sendere, også kaldet satellitsendere, er programmeret til at løsne sig fra tunen efter ét år, og senderne stiger herefter op til havoverfladen, hvorefter de sender informationer til forskerne via en satellit. Alle de såkaldte PSAT-mærker, DTU Aqua havde til rådighed i 2019, er således blevet brugt, og nu svømmer der over 30 tun rundt med mærkerne, som opsamler data om tunenes adfærd og færden.

Ligeledes blev der sat knap 20 akustiske mærker på andre tun. Disse mærker sender et unikt signal ud, som bliver opfanget på lyttestationer, der blandt andet er placeret i Øresund, men også i Sydeuropa, Canada og USA.

Andre mærker bliver siddende, indtil en lyst- eller erhvervsfisker, sandsynligvis længere mod syd, fanger fisken og indrapporterer nummeret på mærket.

 

 

 

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...