Det er blevet dyrere at fiske

En øget omkostning til bl.a. brændstof påvirkede driftresultatet i 2018 for de danske fiskere

En ny undersøgelse fra Danmarks statistik viser, at mens omsætningen i dansk fiskeri stadig øges, så er udgifterne til driften af fartøjet også steget markant.

På papiret ser det fornuftigt ud. Omsætningen i dansk fiskeri er stigende, men trods fremgang i omsætningen, så er driftresultatet stort set det samme. Det er nemlig blevet meget dyrere at være fisker.

Særligt udgiften til brændstof er steget betydeligt i 2018. I gennemsnit er udgifterne til brændstof steget med 32 pct. fra 2017 til 2018, hvilket svarer til en gennemsnitlig øget udgift på 189.000 kroner pr. virksomhed. Det samlede forbrug af brændstof til fiskeriet, blev i 2018 opgjort til 105 mio. liter diesel.

En stigning på hele 32 pct. har fiskeren i gennemsnit skulle betale mere for at holde deres fartøj igang i forhold til 2017, og det påvirker tydeligt det samlede driftresultatet. Det svarer til en gennemsnitlig merudgift på 189.000 pr. virksomhed.

Men det er ikke kun udgifterne til brændstof, der påvirker driftsresultatet. Også omkostninger til lønninger, vedligeholdelse, salgsomkostninger, og finansiering er steget. Her har hver fiskevirksomhed i gennemsnit haft en stigning i omkostningerne på 106.000.

Helt skidt ser det dog ikke for dansk fiskeri. Tallene viser at de største fartøjer havde en overskudsgrad på 41 pct., mens fartøjer på 15-40 meter samlet opnåede en overskudsgrad på 10-13 pct.
Det er indberetninger fra 527 fartøjer der danner grundlaget for den udarbejdede analyse.

Se hele resultatet fra Danmarks Statistik her 

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...