Ingen bæredygtige løsninger kan skabes uden en sund bundlinie

Bæredygtighed er på dagsordenen i alle sammenhænge, og får stadig større betydning, også for fiskeriet

Skulle deltagerne ved dette års fiskerikonference have været i tvivl om, hvorvidt bæredygtighed er noget man bør forholde sig til i 2020, så var de det helt sikkert ikke, da de forlod arrangementet efter 6 timers intensiv vidensdeling. 

Repræsentanter fra hele fiskebranchen, politikere og forskere delte dagen igennem ud af deres viden, med det formål at sikre, at fiskeriet er klædt godt på til en fremtid hvor bæredygtighed fylder mere og mere. 
Knap 100 fremmødte deltagere var mødt op til konferencen i Frederikshavn, der var arrangeret af Nordjyske fiskerikommuners netværk i samarbejde med Danmarks fiskeriforening. Arrangementet blev afholdt i Det Musiske Hus.

Regeringen vil udvikle og ikke afvikle fiskeriet
Næstformand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Kasper Rough, der præsenterede dagens første indlæg, startede dagen ud med et løfte om, at regeringen ønskede at udvikle fiskeriet og ikke afvikle. 
Han fremhævede at han ønskede mere dialog og et tættere samarbejde mellem regeringen og fiskeriet som erhverv. 
-Regeringen har sat høje mål for en mere bæredygtig politik, og det agter vi at indfri. Men disse mål når vi kun, hvis vi samarbejder og finder løsninger sammen. Jeg tror på at det grønne og det økonomiske sagtens kan hænge sammen, sagde Kasper Rough.

 Og netop Kaspers indlæg satte på fineste vis kursen for resten af indholdet på konferencen. For det handler netop om at udvikle og styrke fiskeriet som erhverv, hvis fiskeriet skal få de rette forudsætninger for, at imødekomme de stigende krav der er til bæredygtige løsninger. 
At have fokus på bundlinjen er nemlig ikke et udtryk for grådighed eller at fiskebranchen ikke har øje for andet end at tjene penge. Bundlinjen er tværtimod en nødvendig faktor for, at fiskeriet fortsat kan udvikle sig, så de mange arbejdspladser, der hvert år skabes via fiskeri, også sikres i fremtiden. 

 

Dansk fiskeri har grund til at være stolt
Søren Gade, der var med på video fra Bruxelles, understregede, at også han vil kæmpe for, at fiskeriets udfordringer bliver sat på dagsordenen i EU. 

-Vi skal sikre stabile kvoter for fiskeriet, så man i erhvervet har overskud til arbejde mere bæredygtigt. Den grønne dagsorden er kommet for at blive, og også fra Bruxelles bliver fiskeriet i højere og højere grad presset af en grøn agenda, forklarede Søren Gade, der i forlængelse af dette nævnte, at den grønne omstilling sagtens kan vendes til noget positivt for dansk fiskeri. 

Han understregede, at særligt det gode fisker-forsker samarbejde fortsat skal prioriteres højt, og at fiskeriet skal blive bedre til at fremhæve de positive ting i faget. For dansk fiskeri har grund til at være stolt. 

-Danmark har en af de mest moderne fiskeflåder, og vi er blandt de førende, når det handler om at skabe innovative løsninger til fiskeriet. De grønne organisationer forholder sig ikke altid til det faktabaserede og det skaber en udfordring for erhvervet. Vi skal blive bedre til at sælge fiskeriet og alle de positive ting erhvervet står for, så andre ikke får mulighed for at gå ind og overtage dagsordenen. Vi gør noget rigtigt i vores erhverv, understregede Søren Gade afslutningsvist

Ialt blev der præsenteret 10 indlæg for de fremmødte deltagere, der alle havde et fælles emne, nemlig at sikre at fiskeriet som erhverv, formår at tilpasse sig de udfordringer der både politisk og samfundsmæssigt er med til at påvirke erhvervets eksistensgrundlag fremadrettet. 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...