Kystfiskeriet skal være for alle

Danmarks Fiskeriforening hilser ny aftale for dansk kystfiskeri velkommen. Den åbne ordning bevares!

Danmarks Fiskeriforening hilser det velkomment, at alle Folketingets partier har indgået aftale om rammerne for dansk kystfiskeri for de næste tre år.

– Vi ønsker et bredt og stort kystfiskeri i Danmark. Der skal være plads til alle kystfiskerfartøjer – Hvad enten de fisker med garn, trawl, bundgarn eller efter muslinger. Det er derfor positivt, at samtlige partier er enige om at fastholde den nuværende struktur i dansk kystfiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Der findes med Folketingets aftale både en åben og en lukket kystfiskerordning. Den lukkede – også kaldet tidsubegrænsede – ordning er for alle fartøjer under 15 meter, samt 15-17 meter med udvalgte redskaber. Den er permanent, dvs. man binder sig som fisker i ordningen som ikke har en udløbsdato.

Den åbne kystfiskerordning er derimod tidsbegrænset og løber i tre år ad gangen. Den er fleksibel, hvilket er vigtigt i kystfiskeriet, hvor kvoterne svinger, fiskene flytter sig og fiskeriet er omskifteligt. Samtidig er den for alle kystfiskere med fartøjer under 17 meter uanset redskab. Derved favner den flere kystfiskere end den lukkede ordning.

Danmarks Fiskeriforening hilser det især velkomment, at der i Folketinget er enighed om at videreføre den åbne ordning, også betegnet som den tidsbegrænsede ordning. For som det fremgår af aftaleteksten fra Folketingets partier: ”at der fortsat er flest fartøjer i den tidsbegrænsede ordning, og at størstedelen af landingerne, som er med til at holde liv i havnene, sker i denne ordning”.

– Den åbne ordning sikrer bredden i dansk fiskeri. Den holder liv i mange småhavne, og derfor er det så vigtigt, at der i Folketinget er forståelse for, at denne ordning videreføres. Den er ganske simpelt fundamentet for dansk kystfiskeri, siger Allan Buch, der er formand for Udvalget for Kystnært Fiskeri, Danmarks Fiskeriforening.

Medlemmerne af Danmarks Fiskeriforening lægger stor vægt på, at Kystfiskerordningen skal være for alle kystfiskere og ikke kun målrettet et lille eksklusivt lukket segment.

– Der skal være plads til, at kystfiskeriet kan udvikle sig og ikke blot blive et museumsfiskeri. Vi skal have et kystfiskeri af en vis størrelse, så man også kan bevare faciliteter og opbakning i de mindre havne. Der skal der være plads til alle fartøjer under 17 meter – kun derved vil kystfiskeriet fortsat kunne være integreret del af dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening vil nu sætte sig grundigt ind i aftaleteksten og ser frem til at deltage i arbejdet med implementering af aftalen til gavn for dansk fiskeri.