Fiskeriet er ikke skyld i torskens nedtur

Dårlige iltforhold og sæler er blandt årsagerne til torskens dårlige tilstand - ikke overfiskeri, som de grønne NGO'er påstår

Med de katastrofale reduktioner af kvoterne for torsken i Østersøen går fiskerne en svær tid i møde. Især østtorsken er der skåret drastisk i, og den har det uden tvivl dårligt. Men hvad er der egentlig galt? Er det fiskernes egen skyld, som de grønne organisationer postulerer?

– Fiskerne bruger slet ikke deres kvoter, så det er ikke overfiskeri, der er skyld i en dårlig bestand. Det er ydre faktorer, siger Marie Storr-Paulsen, sektionsleder i DTU Aqua til TV2 Bornholm. 

Fiskeridødelighed er estimeret til at være lavere end naturlig dødelighed i dag. Fiskeriet efter torsk er i dag ikke den primære årsag til den dårlig bestandssituation ifølge DTU Aqua.

 

Sæler og dårlige iltforhold

Forklaringen på den dårlige bestand skal derimod findes i en række forskellige forhold, som fiskerne ikke er herre over.

Dårlige iltforhold på bunden er medvirkende til, at torsken mangler bunddyr til at spise. Der er heller ikke særlig mange brislinger i den sydlige del i Østersøen, hvor torsken færdes.

Desuden er der mange gråsæler. De spiser torsk, men et endnu større problem er de mange parasitter torsken har, som kommer fra gråsælen. Parasitternes påvirkning er endnu ikke fuldt undersøgt, og blandt andet ved man ikke, om torsken bliver inficeret, fordi den er tynd og i dårlig kondition, eller om den bliver tynd af mange parasitter, men der arbejdes hårdt på at få svar på de spørgsmål på DTU Aqua.