TAC for brisling i Nordsøen bør forhøjes

Brislingefiskeriet viser allerede, at kvoten er sat på et forkert grundlag og DFPO arbejder for at få forhøjet kvoten

Da EU’s fælles fiskeripolitik blev revideret i 2013 blev der efter dansk indsats indført en vigtig bestemmelse. Den siger, at hvis der er en betydelig uoverensstemmelse mellem TAC-kvoten for en bestand og bestandens faktiske tilstand, kan en medlemsstat med ny videnskabelig dokumentation sende en anmodning til EU-Kommissionen, som kan træffe afgørelse om at ændre i TAC-kvoten for den pågældende bestand.

Det er den bestemmelse, som Danmarks Fiskeriforening vil have bragt i spil i forhold til kvoten for brisling i Nordsøen, som er gældende fra 1. juli 2019 til 31. juni 2020.
– Det er åbenlyst for alle, at kvoten for brisling er sat på alt for lavt et niveau i forhold til de faktiske fiskerimuligheder. Kvoten kan være højere, uden at vi går på kompromis med bæredygtigheden, siger Jesper Juul Larsen på vegne af Danmarks Fiskeriforening.

Han henviser til, at som forventet er fiskeriet rigtigt godt. Fangsterne på de enkelte fartøjer er høje og trækket på den danske kvote er allerede meget højt, og derfor har flere fiskere allerede måtte forlade fiskeriet, uanset at vi er midt i højsæsonen.
– Allerede ved kvotefastsættelsen påpegede vi i erhvervet, at den biologiske rådgivning fra ICES ramte forbi skiven. Biologerne bekræftede, at bestanden har det rigtigt godt. Alligevel var rådgivningen en reduktion i kvoten, hvilket overhovedet ikke giver mening. Det ser vi nu, hvor fiskeriet og forarbejdningsindustrien mister store indtægter på dette fejlskøn, siger Jesper Juul Larsen.

Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor til, at der med henvisning til mulighederne i EU-reglerne fra dansk side bliver gjort en indsats for at få evalueret og opdateret den biologiske rådgivning hurtigst muligt.
  Dansk fiskeri har brug for et sådant arbejde og en kvoteforhøjelse for brisling hurtigst muligt, understreger Jesper Juul Larsen.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...