Husk nu rationerne og udvis sammenhold

Uheldige eksempler får Danmarks Fiskeriforening til kraftigt at anmode fiskerne om at efterleve anbefalingerne om rationer på jomfruhummere

Jomfruhummerfiskeriet er godt – ja, næsten lidt for godt. Mandag kunne Danmarks Fiskeriforening konstatere, at de anbefalede rationer for jomfruhummerfangster desværre i nogle tilfælde er overskredet, og derfor ser foreningen sig nødsaget til at opfordre fiskerne til på det kraftigste at efterleve dem.

– Der er et godt fiskeri efter jomfruhummer i øjeblikket, og under normale omstændigheder ville det være positivt for dansk fiskeri. Men ikke pga. corona-krisen, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Corona-krisen har nemlig sat dybe spor på det europæiske marked for jomfruhummere, og der er ikke den store efterspørgsel på delikatesserne. Danmarks Fiskeriforening PO har derfor nedsat et jomfruhummerudvalg, som løbende skal komme med anbefalinger om jomfruhummerfiskeriet. Det er de anbefalinger, som desværre i nogle tilfælde blevet overskredet betydeligt.

– Jeg har selv et af de fartøjer, som ramte forkert i forhold til rationerne i sidste uge. Fartøjet fik et stort træk, hvor det stod klart, at rationen ville blive overskredet. Skipper valgte at tage hummerne med i land og overskred dermed rationerne for sidste uge. Det betyder selvsagt, at den mængde, som fartøjet har overskredet rationen med, fiskes mindre i denne uge, siger Svend-Erik Andersen.

Det giver mening for alle fiskere at bakke op om arbejdet i jomfruhummerudvalget under corona-krisen, siger Svend-Erik Andersen, og vi vil på vores fartøjer selvfølgelig efterleve anbefalingerne.

Samtidig opfordrer han også jomfruhummerudvalget til at finde løsninger i fx de tilfælde, hvor det sidste træk er så godt, at man kommer over rationen.