Udskyd nu nye redskaber i Kattegat

Store dele af Danmark er lukket ned, men fiskerne i Kattegat skal senest den 31. maj have monteret nye redskaber – timingen er helt hen i vejret

Hvilke redskaber må man bruge i Kattegat? Og er det overhovedet realistisk at have alt på plads til 31. maj?

Sådan spørger fiskerne i disse dage hinanden. For mens store dele af Danmark er lukket ned, og jomfruhummerfiskeriet er sat på pause, så fortsætter ministerens planer om kamera og restriktioner i Kattegat tilsyneladende.

Fiskeristyrelsen udsendte d. 19. marts en meddelelse om, at det frem til 25. marts var muligt at tilmelde sig det meget omdiskuterede kameraprojekt i Kattegat. Informationer om alternativer hertil, nemlig at fiske med udvalgte selektive redskaber, var dog sparsomme, og det har fået Danmarks Fiskeriforening til at rette henvendelse til Fiskeristyrelsen.

 

Det er ikke realistisk

I henvendelsen efterspørges en dialog, der afklarer, hvordan de tilladte redskaber skal udformes. Ligeledes opfordrer Danmarks Fiskeriforening til, at tidfristen for montering af de tilladte redskaber udskydes.

– Vores medlemmer savner en klar udmelding om, hvilke redskaber der lovligt kan benyttet i Kattegat – og Danmarks Fiskeriforening opfordrer til, at Fiskeristyrelsen forholder sig til den virkelighed, der hersker lige nu. Det er ikke realistisk at tro, at alle fiskere kan nå at få monteret disse redskaber inden d. 31. maj, set i lyset af den aktuelle corona-situation, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

 

En håndsrækning i corona-tiden

Som sagt, er det d. 31. maj, at kravene til redskaber træder i kraft, og netop den dato skriger til himlen. Som følge af den unikke situation Danmark lige nu befinder sig i, så bør datoen ændres. Jomfruhummerfiskerne er allerede stærkt mærket, bl.a. har flere indstillet fiskeriet.

– Fiskerne og flere virksomheder er stærkt påvirket af situationen, og ingen ved, hvordan situationen udvikler sig de næste måneder. Der kan gå lang tid, før samfundshjulene kører i samme tempo som før, lyder det fra Svend-Erik Andersen, der bakkes op af formanden for Grenå Fiskeriforening, Anders Nymann Jensen:

– Vi står lige nu i en situation, hvor store dele af Danmark er lukket ned. Flere fiskere har ingen indtægt, og de har været nødt til at sende mandskabet hjem på dagpenge, som følge af den krise, coronavirus har skabt overalt i verden. Med et underskud i banken er det svært at finde pengene til de nye redskaber. Regeringen bliver simpelthen nødt til at udskyde tidsfristen for dette her.

Fristen for montering af redskaber bør udskydes minimum 3 måneder, så fiskeriet har en reel og fair chance for at imødekomme de nye krav.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...