Hvad med lidt rettidig omhu for dansk fiskeri?

Der er brug for en beredskabsplan for dansk fiskeri, så vi er klar, hvis en 2. corona-bølge rammer

Som alle andre krydser fiskerne fingre for, at vi er på den anden side af corona. At en 2. bølge holder sig langt væk! Desværre så er det ikke nok at krydse fingre.  

Selvom vi bestemt ikke vil male fanden på væggen, så er det nu, mens corona er inddæmmet mange steder, at vi skal forberede os. Senest har 3 tidligere overvismænd – Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Michael Svarer og Torben Andersen fremhævet at frygten for corona-smittebølge skaber usikkerhed i erhvervslivet, og derfor har de opfordret regeringen til at udarbejde en åben plan for et dansk corona-beredskab. 

Dansk fiskeri har også brug for en beredskabsplan. Danmarks Fiskeriforenings bud på en beredskabsplan for dansk fiskeri er, at regeringen iværksætter en oplægningsordning for dansk demersalt fiskeri – hellere i dag end i morgen.  Det sagde vi før sommerferien, og det siger vi nu igen. 

Allerhelst vil fiskerne fiske, så en oplægningsordning er ikke et drømmetiltag. Men nødvendigt. Vi har en coronakrise, som vi ikke ved hvor bevæger sig hen? Vi har en torskebeskyttelsesplan, som resulterer i en række restriktioner for fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak allerede med virkning fra 15. august. Vi må forvente forstærket regulering i Østersøen det kommende halve og hele år.  Alle disse forhold taler for, at Regeringen udarbejder en beredskabsplan for dansk demersalt fiskeri.

Pengene er ”til stede” da der er midler afsat i EUs Hav- og Fiskerifond til ”Investeringer i fiskerfartøjer” – men i den aktuelle situation er der enighed i erhvervet om, at pengene er bedre brugt til oplægning. Ja, måske er der slet ikke fiskere, der har råd og/eller finder det klogt at ”investere” i en aktuelle situation. Derimod er vi sikre på, at mange fiskere vil finde det relevant at få mulighed for at ”pause” 14 dage eller en måned, hvor man ikke belaster sin kvote og måske derved også bidrager til at fastholde et nogenlunde balanceret marked, når/hvis coronakrisen blusser op igen. Eller bare får bedre mulighed for at tilpasse sig de kommende restriktioner i den beskyttelsesplan for torsk, der er besluttet for Nordsøen og Skagerrak med virkning allerede fra efteråret.  

Regeringen og Folketinget har en unik mulighed for at udvise rettidigt omhu for dansk fiskeri – brug den!! Og brug den hurtigt, for der er behov for en hurtig beslutning, som gerne skal tages inden folketinget igen møder ind første tirsdag i oktober.  

Vi ved af erfaring, at det tager mindst 3 måneder at ”organisere ” en støtteordning i Fiskeristyrelsen – samtidig med at andre aktiviteter vil blive påvirket. Så det haster med at komme i gang. 

Det vil være et godt signal til de danske fiskere, hvis vi i nær fremtid kan sige, at der i efteråret bliver en oplægningsordning.