Skal du have andel i fiskeafgiftsfondens midler

Husk at du frem til 3. september kan søge om midler hos fiskeafgiftsfonden for 2021

Har du et projekt, som du ønsker at søge tilskud til fra fiskeafgiftsfonden, så er tilskudsrunden for 2021 allerede åben.

Tilskudsrunden blev åbnet 1. juli 2020 og løber frem til den 3. september 2020.

Der kan søges om midler til følgende projekter:

 

  • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
  • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
  • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk 
  • Fremme af oplysningskampagner og afsætningsfremme
  • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri
  • Fremme af generationsskifter
  • Fremme af uddannelse

 

 

Der vil ca. være 13 mio. kroner at søge i fondsmidler, hvoraf de 7,5 mio. kroner er øremærket lærlinge- og efteruddannelse, mens resten er til andre formål.

Kriterierne for at kunne søge tilskud vil stort set være de samme som for 2020. Du kan se kriterierne for at søge tilskud på fiskeafgiftsfondens hjemmeside: http://fiskeafgiftsfonden.fiskeriforening.dk/