Biodiversitetspakke er positivt for havmiljøet

Begejstringen var stor, da regeringen i sidste uge præsenterede den nye biodiversitetspakke. Man hvad betyder det for de danske farvande?

Begejstringen var stor da regeringen i sidste uge præsenterede den nye biodiversitetspakke. En pakke, der bl.a. skal sikre et historisk løft til den danske natur. Man hvad betyder det for de danske farvande?

I den nye aftale afsættes der 888 millioner kroner til at skabe mere urørt skov og flere nationalparker rundt omkring i Danmark.

Den nye biodiversitetspakke kommer også havmiljøet til gode. Regeringen har nemlig øremærket 10 millioner kroner til at forbedre havmiljøet – hvor særligt aktiviteter i Øresund bliver prioriteret. Her skal bl.a. genetableres stenrev og igangsættes et arbejde med at opsamle tabte fiskeredskaber. Tiltag som Danmarks Fiskeriforening hilser velkomment.

 

Et positivt tiltag for de danske fiskere

Biolog hos Danmarks Fiskeriforening Sofie Smedegaard Mathiesen, fremhæver, at den nye biodiversitetspakke også for de danske fiskere er et positivt tiltag.

– Det er dejligt at se, at naturen og biodiversiteten kommer i fokus. Biodiversiteten er vigtig for fiskerierhvervet, da vi er afhængige af et sundt havmiljø og af at havets ressourcer forvaltes på en måde, hvor vi sikrer gode forhold for livet og de fisk, som erhvervet lever af i havet, lyder det fra Sofie Smedegaard Mathiesen, der også hilser det nye biodiversitetsråd velkommen:   

– Vi håber, at det faglige input fra forskere her sikrer nogle klare mål for de indsatser, man vil lave for biodiversitet. Vi kunne savne lidt fokus på klimaændringers effekter og konkrete betydning, men det kommer der forhåbentligt fokus på, når arbejdet kommer rigtigt i gang, og det nye råd bliver nedsat.

 

Mere fokus på marint affald

Også regeringens ambitioner om at sætte gang i et arbejde med at indsamle tabte fiskeredskaber er ifølge Sofie Smedegaard Mathiesen et positivt tiltag for havmiljøet:

– Vi har selv efterspurgt midler til opsamling af tabte fiskeredskaber så sent som for et par uger siden, så det er virkelig dejligt at se, at det er blevet prioriteret. Vi håber, at vi sammen med ministeriet og fritidsfiskerne kan starte indsatsen i Limfjorden, hvor vi længe har vidst, at der var nogle udfordringer, som så også blev dokumenteret i sommer. Yderligere har vi hos Danmarks Fiskeriforening igangsat et projekt med en lang række danske havne, hvor fokus er på marint affald, og heri vil vi også i samarbejde med fritidsfiskerne skabe fokus på at minimere risikoen for tab af fiskeredskaber i fremtiden.

Alt i alt er det altså et positivt tiltag for havmiljøet, som regeringen har lanceret med den nye biodiversitetspakke. Sofie Smedegaard Mathiesen påpeger dog, at 10 millioner kroner langt fra er nok til at sikre biodiversiteten og understøtte et bæredygtigt fiskeri i de danske farvande. Men det er en god start – et godt skridt i den rigtige retning!