Et lovligt fiskeri udført af lovlydige fiskere

Muslingefiskere, der udfører et lovligt fiskeri, beskyldes for mafialignende metoder. Fra en part, som selv ønsker at få lov til at fiske hjerterne

Debatten om muslingefiskeriet i Limfjorden er efterhånden kørt ud på et sidespor – senest med en artikel i Weekendavisen, hvor én navngiven og flere unavngivne østersfiskere kommer med en række udokumenterede påstande om mafialignende tilstande, trusler på livet, kammerateri mellem myndigheder og muslingefiskere samt at de “store moser de små”.

– Det er en kritik, vi slet ikke kan genkende. Det siger sig selv, at vi tager klart afstand fra trusler af en hver art, og det er da heller ikke noget, jeg er bekendt med, lyder det fra formanden for Centralforeningen for Limfjorden, Bo Husted Kjeldgaard, som understreger, at muslingefiskerne fisker efter reglerne på et lovligt fiskeri:

– Vi kan heller ikke genkende kritikken af myndighederne og Fiskeristyrelsen, som bliver beskyldt for at være på vores side. Vi har gennem en årrække haft mange diskussioner med styrelsen omkring muslingefiskeriet i Limfjorden, lige som andre organisationer har diskussioner og møder med styrelserne. Men at Fiskeristyrelsen ligefrem skulle hjælpe os i forhold til de mange regler og bekendtgørelser på området, det synes jeg er at skyde under lavmålet.

 

Vi passer på bestandene

For ham bunder kritikken i, at muslingefiskerne efter mange års fiskeri har fået opbygget et marked for hjertemuslinger, samtidig med at man samarbejder med DTU Aqua for at bevare en fornuftig bestand af både blåmuslinger og hjertemuslinger i Limfjorden. Blandt andet ved selv at betale for omplantninger af blåmuslingebanker.

  Vi muslingefiskere har en historik med hjertemuslingefiskeriet, som går tilbage til 2003. Og vi prøver at passe på begge bestande. Nu er det fiskeri så blevet en del af licensen for blåmuslinger som en bifangst. Det er der nu nogle, der ønsker at være en del af. Men de vil ikke betale for det, som vi har gjort. Der er altså blåmuslingelicenser til salg, så hvorfor køber de ikke bare én? Det har intet at gøre med “de store mod de små”, siger Bo Husted Kjeldgaard.

Ja, rent faktisk er de ”store” slet ikke så store. Muslingefartøjer er typisk enmandsbetjente, max 16 meter og fisker yderst kystnært. I årene 2014-2016 havde fiskeriet en gennemsnitsfangstværdi på ca. 2,5 mio. om året.

 

 

Fartøjer skal overholde regler

Muslingefiskerne har investeret i deres fartøjer, så de overholder de regler på området, som Søfartsstyrelsen har sat op, blandt andet med hensyn til stabilitet. Derfor kan det også virke påtaget, når østersfiskerne siger, at de gerne vil ind i fiskeriet efter hjertemuslinger.

– For mig at se, så lever 90 procent af østersfiskernes fartøjer ikke op til kravene fra Søfartsstyrelsen. Det er jo ikke uden grund, at vi har investeret i vores fartøjer, så de netop overholder gældende love og regler. Desuden har vi også investeret i nye og bæredygtige redskaber til fiskeriet, siger Bo Husted Kjeldgaard.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...