Fiskeristyrelsen: Opdatering af fiskerisystemer

På grund af opdateringer af fiskerisystemerne hos Fiskeristyrelsen kan der ikke indberettes afregninger mellem 9.15 og 12.00 d. 16. december 2020
15 dec 2020

Fiskeristyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at der foretages opdateringer på fiskerisystemer i morgen, onsdag den 16. december kl. 9.15 – 12.00.

Det vil derfor ikke være muligt at indberette afregninger via blanketten på fiskeriportalen eller afregninger/landingserklæringer fra system til system løsning i perioden fra kl. 9.15 – 12.00, ligesom adgangskontrolsystemet, SMS services og fisketegn vil være utilgængeligt.

Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) kan evt. kontaktes på telefon: (+45) 72 18 56 09. EU, medlemslandende og relevante 3. lande er informeret om vedligeholdsarbejdet.

Flere Nyheder