Discard: Se på kg – procenter fordrejer virkeligheden

Fiskerne får kritik for udsmid af torsk, men det er langt fra korrekt. Rent faktisk bliver der smidt færre tons torsk ud

Danske fiskere smider i større omfang de mindste torsk tilbage i havet

Sådan skriver DR i en artikel på deres hjemmeside – og hvis du fik kaffen galt i halsen, da du læste det, så er du ikke alene.

– Der er tale om en meget indviklet sag, hvor tal og udvikling i høj grad bliver fordrejet og twistet. Udsagnet om, at der er et stigende udsmid, er forkert. Ser man på de faktiske tal i tons, så falder udsmidet af torsk fra 2016 til 2018, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

 

Et fald!

Ifølge tal fra DTU Aqua, som Danmarks Fiskeriforening har fået præsenteret af DR, så blev der i 2018 smidt 2205 tons torsk ud mod 2691 i 2016. I Kattegat falder torskeudsmidet fra 187 til 59 tons, Skagerrak fra 872 til 628 tons og i Nordsøen fra 241 til 146 tons.

Mængderne bliver reduceret for hvert år, der går. Det er selvfølgelig ikke i orden, at man ikke bringer alle fisk i land, men vi er inde i den rigtige udvikling, påpeger Svend-Erik Andersen.

Når DR så alligevel kommer frem til, at der er tale om en stigning, er det fordi, at de regner tallene om til procenter. Det totale antal landede torsk er faldet fra 2016 til 2018, og derfor syner udsmidet af en stigning.

– Her er det vigtigt at have øje for, at der jo totalt er blevet fanget betydeligt færre torsk i de danske farvande, og derfor stiger procenten. Procenter kan man ikke bruge til meget i denne sammenhæng, da vi arbejder med meget små mængder, og det fordrejer problemet, siger Svend-Erik Andersen.

Ej overfiskeri eller pengegriske

Fordi mængderne er så små, er der heller ikke tale om overfiskeri, som DR skriver.

– Det presser ikke bestandene, når vi sammenlagt fanger mindre end kvoterne – torskekvoten er slet ikke opbrugt, påpeger formanden.

Med mere kvote tilbage giver det heller ikke mening, at fiskerne skulle smide fisk ud, fordi de får for lidt penge for dem. Hvorfor skulle de dog smide fiskene ud, som der står i artiklen?

Danmarks Fiskeriforening har taget kontakt til DR og påpeget fejlene.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...