Er jeres sikkerhedsudstyr til industrifiskeri klar?

Sæsonen nærmer sig, så husk opdatering af sikkerhedsudstyr til industrifiskeriet

Tobissæsonen er netop forestående, og derfor er det vigtigt, at man har fået opdateret fartøjets sikkerhedsudstyr og fået afholdt en øvelse i brugen af udstyret. Det er særdeles vigtigt, at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med dette fiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for, at de kan udføre deres arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord, samt assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: 75180566 eller post@f-a.dk

Find nyttig information på www.f-a.dk

  • Under ”Ulykkesforebyggelse” kan du læse kampagnefolderen ”Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri”
  • Under ”Ulykkesforebyggelse” kan du se filmen ”Svovlbrinte i lasten” og læse pjecen ”Arbejde i tank og lastrum”
  • Under ”Lovgivning” (øverste bjælke på hjemmesiden) kan du downloade AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk”
  • Under ”Lovgivning” kan du ligeledes tilgå Søfartsstyrelsens regler i Meddelelser E og F Kap. VI, regel 20. her beskrives blandt andet det udstyr, der skal være ombord i forbindelse med industrifiskeri, og de øvelser besætningen skal have gennemført førend sæsonen for industrifiskeri påbegyndes
  • Under ”Sikkerhedsopslag” (øverste bjælke på hjemmesiden) kan du downloade skiltet ”Fare – Giftige og kvælende luftarter”