Enegang er for Danmarks egen regning

I et brev til Miljø- og Fødevareudvalget understreger DFPO, at kamera er over stregen og at Danmark går en unødig enegang. Ministeren har nu svaret

Kamera, kamera, kamera. Lige siden fiskeriministeren kom ud fra rådsmødet i december i 2019, så har der været varslet overvågning i Kattegat. Og nu har også Miljø- og Fødevareudvalget fået indsigt heri til et såkaldt orienteringsmøde ”om det kameraprojekt i Kattegat, som blev besluttet på rådsmødet i december”.

Men var det nu lige det, som blev besluttet? Nej, påpeger Danmarks Fiskeriforening i et brev til udvalget, som minister Mogens Jensen nu også har svaret på.

I brevet fra Danmarks Fiskeriforening tager de tager skarp afstand fra kamera – og at det skulle sikre bedre data, forvaltning og kontrol. Det er et forslag, som Danmark står alene med:

– ”Det” blev ikke på rådsmødet i december 2019 besluttet, at der skulle gennemføres et kameraprojekt i Kattegat.  De 27 andre EU-lande var i udgangspunktet ikke enige i, at man skulle indføre kameraovervågning af bagdøren, men de accepterede, at Danmark ville gå enegang i forhold til dansk fiskeri.

På rådsmødet besluttede de at indføre mere selektive redskaber i Kattegat – og at hvis et medlemsland indførte kameraprojekt, blev de deltagende fartøjer fritaget herfra. Der var altså intet krav om kamera, men Danmark valgte det selv, og udsendte efterfølgende en erklæring om kameraprojektet.

Ministeren medgiver, at kameraprojektet er Danmarks idé, men ser det som en del af en samlet løsning:

– Det er korrekt, at forslaget om et kameraprojekt er et dansk initiativ. Det danske forslag var således en del af en samlet løsning, hvor der enten skal fiskes med meget selektive redskaber, eller hvor fiskere med elektronisk monitorering ombord kan fiske med de redskaber, der hidtil har været krav om i Kattegat. Samlet set blev det danske projekt en del af et kompromis, som er med til at sikre en fornuftig bifangstkvote, samtidig med, at der fortsat er mulighed for at have et blandet fiskeri i Kattegat.

Han fastholder, at kamera er vejen for kontrol af landingspligt, bæredygtig forvaltning og bedre data – og ej udtryk for mistillid:

– Staten foretager kontrolforanstaltninger inden for mange brancher og erhverv for at kunne kontrollere og dokumentere, at gældende regler og love er overholdt. Det er inden for alle områder nødvendigt at følge med udviklingen og sikre, at de anvendte kontrolforanstaltninger er effektive. Derfor indføres der også skærpede foranstalter inden for andre erhverv fx landbrug. Et eksempel på dette er den omfattende kontrol med svinetransporter. Det er derfor ikke tale om en særlig mistillid til fiskerierhvervet, men en ambition om at sikre en ligeså effektiv og moderne kontrol som inden for andre områder.