Færre EU-regler i fiskeriet, tak

Regeringen vil fortsætte den tidligere regerings kamp mod overimplementering af regler. Men husk lige fiskeriet!

Foto: Jesper Angler Lorentzen

Det kan klinge hult i mange fiskeres ører, når Erhvervsminister Simon Kollerup i et folketingssvar melder ud, at regeringen vil arbejde videre på de principper, der har til formål at modvirke overimplementering af EU-regler, til fordel for erhvervets mulighed for vækst og udvikling. 
For i fiskeriet er der kun kommet flere regler til. Der har i høj grad været brug for en håndsrækning, regelforenkling og mindre overimplementering. Ja, alt det som ministeren lover at viderefører:

– Vi har fastholdt principperne, fordi vi ønsker, at dansk erhvervsliv skal have gode konkurrencevilkår på det europæiske marked…

Læs svaret her

Sæt handling bag jeres ord

I Danmarks Fiskeriforening håber man, at regeringen er villige til at sætte handling bag deres ord.

– I Danmarks Fiskeriforening ser vi frem til, at kampen mod overimplementering af regler også kommer det danske fiskerierhverv til gode. Vi mener, at der er behov for, at man ser nærmere på de mange regler og restriktioner, som fiskeriet er blevet pålagt gennem årene, lyder det fra Kenn Skau Fischer, der er direktør for Danmarks Fiskeriforening: 
– Vi oplever ikke, at vores medlemmer i de senere år har fået styrket deres konkurrencevilkår. Tværtimod. Mængden af regler, restriktioner og kontrolforanstaltninger, som dansk fiskeri bliver pålagt, vokser støt år for år. Men intet bliver fjernet til gengæld.

Det seneste udspil fra regeringen er, at danske fiskere, som de eneste i EU, også skal pålægges kameraovervågning.
Ved at pålægge de danske fiskere i Kattegat kameraovervågning, har fiskeriminister Mogens Jensen ikke alene fremlagt endnu et eksempel på overimplementering, men også mistænkeliggjort de danske fiskere og deres arbejde.

-Kameraovervågning er en unødig kontrolinstans og mistænkeliggørelse af de danske fiskere, siger Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse, hvor han udtrykker sin forundring over, at den danske regering er villig til at eksperimentere med et erhverv, der i forvejen er hård presset af både Brexit og kvotenedskæringer. 

Budskabet er klart fra Danmarks Fiskeriforening – Sæt handling bag jeres ord og drop kameraovervågning!