Klimaworkshop: Skibe så grønne som en Tesla

Dansk fiskeri er grønt, bæredygtigt og med et lavt klimaaftryk – en udvikling, der skal fortsætte, og derfor inviterede DFPO og DPPO til workshop

Skal dit fartøj drives med LNG? Måske batterier som en Tesla? Eller kan du justere hist og her, så du får et lavere energiforbrug?

Spørgsmålene er mange, når først snakken falder på, hvordan man kan reducere drivhusgasudledningen og brændstofsforbruget i dansk fiskeri – og det gjorde den onsdag, da Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation holdt klimaworkshop. Begge er med i Klimapartnerskabet for det Blå Danmark, hvor man knokler for at nå regeringens målsætning om at reducere CO2-udledninger fra fiskeriet med 70 procent inden 2030.

– Vi er allerede godt på vej. De produkter, som fiskerne leverer, har et lavt klimaaftryk, og det skal det blive ved med. Så vi er selvfølgelig med, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, og direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation Esben Sverdrup-Jensen supplerer:

– Der er ingen ideer, som er for små eller for store til at komme med på listen.

 

Brændstof og besparelser

Som sagt, så gjort: Forskere og fagfolk præsenterede alternative former fra brændstof. Brint, LNG, LBG, ammoniak. Masser af muligheder, men den endelige effekt står stadig hen i det uvisse.

Den reelle besparelse i CO2 er ifølge forskerne uklar. Nogle teknologier er endnu ikke færdigudviklet. Mens andre vil optage ekstra meget plads på fartøjerne – og hvem har bt til det, spurgte fiskerne.

Men brændstof vil heller ikke gøre det alene. Fra bl.a. Karstensens Skibsværft lød det, at det selvfølgelig også handler om at reducere sit energiforbrug. For eksempel bør skroget være designet, så modstanden bliver begrænset. Fra et norsk fartøj har de også gode erfaringer med elektriske spilanlæg, som bruger mindre energi.

 

Støtte til nye grønne fartøjer?

Ideer, som er helt oplagte, hvis man skal bygge nyt, men der er nu stadig mange gamle fartøjer i flåden i dag. Især de mindre fartøjer, som bl.a. Jobi Værft beskæftiger sig med, og hvor direktør Jesper Faurholt ikke ser nogen mening i at ombygge de helt gamle:

– Hvis man skal være rigtig ambitiøs, så skal man rydde op i flåden. Så vil man kunne lave CO2-besparelser.

Men nye fartøjer er ikke gratis, og ej heller energibesparende tiltag kommer ud af det blå. Derfor var opfordringen til politikerne også at kigge nærmere på støtteordninger.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...