Retfærdighed og ligestilling skal også gælde fiskerierhvervet

Frustration over fiskeripolitikken prægede den årlige generalforsamling i Sillerslev fiskeriforening

Frustration prægede generalforsamlingen hos Sillerslev fiskeriforening fredag formiddag.
For også i 2019 er det blevet tydeligt, at der er langt fra en hverdag med muslingefiskeri på Limfjorden til de bonede gulve på Christiansborg, hvor beslutningerne bliver taget.

Mens de lave torskekvoter påvirker en stor del af konsumfiskeriet overalt i Danmark, så har man også i muslingefiskeriet store udfordringer at slås med. Et eksempel på dette er, de nyligt vedtagne regler om længdegrænsen på de fiskefartøjer der må fiske med trawl på Limfjorden. En regel der er blevet gennemført på trods af massive indsigelser fra både de lokale fiskeriforeninger men også fra Danmarks Fiskeriforening.

Formand for Sillerslev fiskeriforening Svend Søe Bonde erklærede i sin årsberetning, at han håber politikerne snart får fokus på at skabe et setup for fiskeriet, hvor politikernes udtalelser understøttes af handlinger. 

– Mette Frederiksen udtalte i sin nytårstale at Danmark skal være et mere retfærdigt land. Men i Sillerslev fiskeriforening har vi svært ved at se det retfærdige i den politik fiskeriet er underlagt. Det er som om at ord som ligestilling og retfærdighed ikke gælder for fiskeriet, sagde Svend Søe Bonde indledningsvist i sin årsberetning

 

Ønsker forenkling

Også det faktum, at muslingefiskerne konstant får indskrænket de områder i Limfjorden, hvor de må fiske, prægede diskussionen rundt om bordet på restaurant T’bords i Nykøbing Mors.

Medlem af Sillerslev fiskeriforening Karl Bekhøj fremhæver, at de mange restriktioner påvirker fiskeriets evne til at omstille sig. Han forklarer, et evnen til at tilpasse sig skiftende vejrforhold og bestandsstørrelser, er essentiel for fiskerens evne til at opretholde en fornuftig løn og bidrage til udviklingen i lokalsamfundet.

– Hver gang man indfører en ny regel, eller indrager en del af vores fiskeområder, påvirker det fiskerens evne til at drive et sundt fiskeri, siger Karl Bekhøj og kommer med følgende opfordring:

– Lad os nu få den ro og forenkling i vores erhverv, som vi gang på gang er blevet lovet!

Svend Søe Bonde opfordrede ligeledes til, at 2020 bliver året hvor politikerne i højere grad vil lytte til erhvervet frem for at vedtage  nye regler love, som modarbejder fiskernes evne til at drive et sundt erhverv i balance.