Dansk fiskeri er socialt bæredygtigt

DFPO tager stærkt afstand fra sagen, hvor en fartøjsejer er tiltalt i en sag om menneskehandel

Mandag eftermiddag kom det frem, at en fartøjsejer med fartøj i Thyborøn Havn var blevet sigtet af anklagemyndighederne for at udnytte to mænd fra Ghana, under forhold der vurderes at være sammenlignelige med tvangsarbejde. Det fremgår også, at rederen har inddraget de to mænds pas og nægtet dem ferie. I den pågældende sag er der tale om et tysk registreret fartøj, der fisker på tyske kvoter. 

– Man er som bekendt uskyldig til det modsatte er bevist, men i forhold til den pågældende sag er det vigtigt at understrege, at Danmarks Fiskeriforening tager stærkt afstand fra de forhold, som der bliver beskrevet. Dansk fiskeri er blandt de mest socialt bæredygtige fiskerier i verden. Alle danske fartøjer er omfattet af overenskomst, og der er et tæt samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Den omtalte sag er dybt beklagelig, men langt fra repræsentativ for dansk fiskeri. I dansk fiskeri arbejder vi aktivt for at sikre social bæredygtighed i fiskerierhvervet, siger Kenn Skau Fischer, adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening. 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...