Fiskedød i Limfjorden skyldes forurenet sediment

I marts var der pludselig mange døde sild i den vestlige del af Limfjorden. Alger og parasitter fik skylden, men er det hele sandheden?

Da det pludselig vrimlede med døde sild i Limfjorden, var teorierne mange. Alger, virus og parasitter fik skylden, men den køber Bjarne Hansen fra Thyborøn ikke. 

I et læserbrev i Folkebladet Lemvig peger han på forurening netop der, hvor sild og brisling har deres rute: 

– Fænomenet begyndte, efter min overbevisning, i vinteren 2020 i februar måned, da man var færdig med at dumpe sediment/sand fra sejlrende Sælhundeholm Løb, som går fra Thyborøn og ned forbi Rønland til Nissum Bredning.

Da Miljøstyrelsen skulle give tilladelse til dumpningen/bypass af sandet i Nissum Bredning, oplyste de ellers, at der ikke var nogen forurening i området, og at sandet var at betragte som rent hav-sand. Det undrer Bjarne Hansen, for i lokalområdet ved stortest alle, at der er forurening, som stammer tilbage fra Cheminova.

– Området, vi snakker om, er aldrig blevet undersøgt til bunds. Området ligger øst for svovldepoterne, som man ved siver ud til Limfjorden, men ingen ved med bestemthed, hvor langt det er nået i grundvandet.

Bjarne Hansen opfordrer derfor alle til at glemme teorierne om alger, virus og parasitter, og at området bliver undersøgt:

– Lad os få undersøgt området mellem Rønland, Sandø og Sælhundeholm Løb, så vi er sikre på, at I ikke ligger og flytter rund på de tungmetaller/kviksølv og pesticider, som man fandt i juni 2001.