Hvorfor stiger jomfruhummerrationerne?

Under corona-krisen har Danmarks Fiskeriforening anbefalet rationer og gør det stadig. Men nu stiger de!

Corona-krisen fik markedet for jomfruhummer til at svinde til det rene ingenting. Derfor er der i Danmarks Fiskeriforening nedsat et jomfruhummerudvalg, som kommer med deres anbefalinger for rationer i jomfruhummerfiskeriet. Og de er netop nu stigende, fordi efterspørgslen er steget lidt og forventes at stige i ganske langsomt i den kommende tid.

Det er selvfølgelig glædeligt, men vækker også undren blandt fiskerne, som oplever et prisdyk.

– Jeg kan da godt forstå, at der er fiskere, der bliver irriterede over, at priserne falder i sidste uge på jomfruhummer og der så samtidig anbefales højere rationer, siger Ivan Krarup Jensen, der er underdirektør i Danmarks Fiskeriforening.

Hvorfor så ikke bare holde fast i de rationerne, der nu var fastlagt tidligere, så kunne vi måske holde priserne?

 

Ingen skelen til pris

Men sagen er den, at jomfruhummerudvalget ikke er sat i verden for at styre priserne. Det er derimod udbud og efterspørgsmål på det internationale marked, som afgør prisen, og selvfølgelig kvaliteten. Men disse markedskræfter blev sat ud af spil især for de ædle arter til restauranterne på grund af corona-krisen.

En helt særlig situation, hvor netop en producentorganisation, som Danmarks Fiskeriforening, har en rolle at spille.

– Derfor nedsatte vi et jomfruhummerudvalg. Udvalget skal sikre, at vi lige netop kan holde gang i leverancerne af hummere, så det passer til den begrænsede efterspørgsel, indtil krisen er ovre – uden skelen til prisen, forklarer Ivan Karup Jensen.

 

Hvilken som helst fisk

Denne gang er det jomfruhummerne, som Danmarks Fiskeriforening PO har haft fokus på, og som der er givet anbefalinger til. Tidligere har der været en oplagringsordning for små rødspætter i de indre danske farvande. 

– Næste gang er det måske torsk eller en fjerde art, hvor der også undtagelsesvist er behov for anbefalinger om retning, uddyber Ivan Krarup Jensen, og tilføjer at uanset hvilket fiskeri, man taler om, så er dansk fiskeri er et liberalt erhverv.

Anbefalinger er kun til ekstraordinære situationer, og det vil altid være udbud, efterspørgsel og kvalitet, der afgør den pris, som man som fisker kan få for sin fangst. Man må ellers selv planlægge sit fiskeri inden for lovens rammer, holde sin kvalitet og bruge sin erfaring til at styre uden om dage, hvor man forventer at blive skuffet over prisen.

 

Marked i bedring

Over de seneste par uger har der været signaler fra markedet for jomfruhummere om, at efterspørgslen er svagt stigende i Danmark og på eksportmarkederne. Det er vigtigt, at udbuddet af danske jomfruhummere hele tiden svarer til efterspørgslen. Derfor var der enighed i jomfruhummerudvalget og i Danmarks Fiskeriforening om at anbefale en stigning i rationerne for uge 22 og nu også uge 24. 

Hvis ikke de danske hummere kan tilfredsstille efterspørgslen, er der mange andre alternativer for opkøberne. Er man først kommet ud af fokus hos opkøbere, kan det være vanskeligt at komme tilbage igen.

Markedet er stadig meget skrøbeligt, og jomfruhummerudvalget bliver derfor ved med at komme med anbefalinger ind til udbud, efterspørgsel og kvalitet igen bestemmer priserne.