Danmarks Fiskeriforening: Glædeligt med ekstra kvoter i år

Tobisfiskerne kan se frem til en fleksmængde på 10 procent ekstra. Desværre er der ikke afsat noget til rationsfiskerne

De danske tobisfiskere har haft et forrygende fiskeri i år, siden tobissæsonen begyndte d. 1. april. Der har været godt med tobis på de enkelte tobisbanker. Det har betydet, at de danske fiskere har landet lige knap 150.000 tons tobis ud af en samlet dansk kvote på 215.863 tons.

Derfor vækker det også glæde hos Danmarks Fiskeriforening, at et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give tobisfiskerne mulighed for at fiske op til 10 procent over dette års tobiskvote.

– Vi er glade for den ekstra tobiskvote, som fiskerne kan udnytte i år. Og vi er glade for, at politikerne i Folketinget vælger at udnytte den mulighed, som EU-systemet giver; nemlig at man kan flekse kvoter fra et år til et andet, fortæller Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening samt formand for udvalget for industri- og pelagisk fiskeri under Danmarks Fiskeriforening.

– Det er en stor hjælp for mange i et år, hvor eksportmarkederne nærmest er lukket helt ned, hvilket har givet faldende priser på en række konsumarter. Så selvfølgelig skal der også lyde ros til fiskeriministeren, som har været med til at give fiskerne mulighed for at optimere tobisfiskeriet, siger Jesper Juul Larsen.

Fleks til IOK

Mulighederne for kvotefleks er kun for fartøjer, der i forvejen har en andel af den danske kvote – altså IOK-fartøjer med tobis-kvote. Her havde Danmarks Fiskeriforening gerne set en lidt anden fordeling.

– Vi havde da gerne set, at der var blevet afsat noget til rationsfiskerne også. Her er der virkelig mange, der har fået en økonomisk håndsrækning ved at deltage i rationsfiskeriet efter tobis. At de fiskede den afsatte mængde på 15.000 tons på en måned, siger noget om, hvor godt et fiskeri, det har været. Og hvor mange tobis, der er i område 2, siger Jesper Juul Larsen, som håber, at den ekstra mængde tobis giver bedre mulighed for at fiskere kan leje tobis til en fornuftig pris.

– Vi forventer, der er nogle IOK-fartøjer, der nu har fået ekstra kvote, der vil leje fisken ud til andre. Og så regner vi fra Danmarks Fiskeriforening med, at den ekstra kvote forbliver på danske hænder og ikke bliver byttet til udenlandske fiskere, siger Jesper Juul Larsen.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...