DFPO sender åbent brev om kamera

Danmarks Fiskeriforening sender åbent brev om kameraovervågning til medlemmerne - læs det her
29 maj 2020

Brev til 15 fartøjsejere om kameraprojektet i Kattegat fra Danmarks Fiskerforening: 

Indførelse af kamera på danske fiskefartøjer. Det er ikke kønt at se på!

Regeringen har som bekendt besluttet at indføre kameraovervågning af dansk trawlfiskeri i Kattegat. Planen er, at der her i 2020 skal installeres kameraovervågning på 15 fartøjer – uanset stor modstand fra et samlet fiskerierhverv mod projektet med kameraovervågning.

Fiskeristyrelsen har nu udsendt en såkaldt orienteringsskrivelse til de 15 fartøjer, som man har tænkt i efteråret 2020 vil blive pålagt installering af kameraovervågning.

Kravet om kameraovervågning er set med vores øjne helt urimeligt. Man har hverken analyseret de erhvervsøkonomiske konsekvenser eller haft et forudgående arbejde sammen med erhvervet for at udrede de juridiske og tekniske forhold. Og der er ingen i systemet, der har undersøgt eller stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det påvirker de fiskere, der bliver tvunget til at udføre deres arbejde under overvågning. Kameraovervågningen er ikke bare en mistænkeliggørelse af erhvervet. Det er også et stort psykisk pres for den enkelte fisker. Samtidig er behovet for kameraovervågning i Kattegat på ingen måde dokumenteret.

Set med vores øjne er det ude af proportioner. Man skyder gråspurve med kanoner og gør fiskerisektoren til et laboratorium for overvågningssamfundet.

Det er ikke rimeligt, at de 15 fiskere nu har fået en orienteringsskrivelse. For det første er der stadigvæk ikke noget juridisk grundlag for at installere kamera på netop disse fartøjer, og for det andet har myndigheder nu skabt betydelig usikkerhed om fremtiden for de berørte fartøjer.

  • Hvordan er fartøjet egentlig stillet som følge af orienteringsskrivelsen?
  • Følger kravet om montering af kamera fartøjet eller ejeren?
  • Hvad sker der, hvis man sælger sine kvoter i Kattegat?
  • Hvad sker der, hvis man nægter at tage kamera ombord?
  • Hvordan er man stillet, hvis kravet om kamera påvirker fartøjets værdi?

Disse og mange andre spørgsmål blæser i vinden. Samtidig gør Fiskeristyrelsen det klart, at det ikke er muligt at påklage orienteringsbreve. Den praksis undrer Danmarks Fiskeriforening, og formand Svend-Erik Andersen opfordrer til, at de berørte fiskere søger en afklaring på deres spørgsmål.

- I forhold til de udsendte ”orienteringsbreve” som ikke kan påklages, opfordrer vi de berørte medlemmer til at henvende sig direkte til Miljø- og Fødevareminister Mogens Jensen, fiskeriordførere og lokale folkevalgte for at fortælle om den situation, der er havnet i, og for at få svar på deres spørgsmål til den udsendte ”orienteringsbreve”, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Orienteringsskrivelsen er udsendt uden hjemmel og med henvisning til en bekendtgørelse, der end ikke er i høring.  Det er Danmarks Fiskeriforenings vurdering, at fiskerne er havnet i en juridisk gråzone, hvor man på den ene side mødes med nogle meget indgribende krav, som gælder fra i dag, og som ikke kan påklages.

Af brevet fremgår, at det specifikke regelsæt omkring elektronisk monitorering endnu ikke er på plads. Det skaber endnu mere usikkerhed hos de udvalgte fiskere, og ifølge Danmarks Fiskeriforening venter der regeringen og Fiskeristyrelsen en vanskelig opgave, hvis fiskernes rettigheder skal sikres.

- Det er hovedrystende, at Fiskeristyrelsen søsætter et projekt uden at have nogen som helst ide om, hvordan kameraovervågningen skal administreres, og hvordan fiskernes grundrettigheder skal beskyttes. Forhåbentligt kan dette åbne danske politikeres øjne og få dem til at erkende, at videoovervågningen er helt ude af proportioner, siger Svend-Erik Andersen.

For yderligere information så kontakt din lokale formand eller Danmarks Fiskeriforening.

Flere Nyheder