Genåbning af tobisfiskeri i 6r

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår for genåbning af tobisfiskeri i Kattegat i tobisforvaltningsområde 6r

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår for genåbning af tobisfiskeri i Kattegat i tobisforvaltningsområde 6r:

For at udnytte den resterende mængde af tobis i Kattegat i tobisforvaltningsområde 6r, fordeles den resterende uopfiskede mængde ligeligt blandt de fartøjer, hvis fartøjsejere har ansøgt om fiskeri på denne mængde og som opfylder nedenævnte vilkår: 

Fartøjsejere, hvis fartøjer har landet tobis fra forvaltningsområde 6r i 2020 kan efter ansøgning tildeles en mængde af tobis i forvaltningsområde 6R. 

Fartøjer, hvor ejeren af fartøjet har afmeldt tilladelsen til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 6r og fisker på lejede årsmængder af IOK-tobis, vil ikke få tildelt mængde. 

Ansøgning om rationsfiskeri på restmængden i område 6r skal være indsendt til Fiskeristyrelsen senest torsdag den 14. maj 2020 kl. 12.00 til licensadm@fiskeristyrelsen.dk. 

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive behandlet. 

Fiskeristyrelsen vil 14. maj 2020 meddele de berørte fartøjsejere hvilken mængde, det enkelte fartøj kan fiske, medbringe og lande fra tobisforvaltningsområde 6R i perioden fra 14. maj til og med søndag den 31. maj 2020. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. maj 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.”

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...