Rødtunger indtager Flensborg Fjord

Før var det skrubber og rødspætter, men nu er det rødtunger, der bliver fanget flest af hos nøglefisker i Flensborg Fjord

I Flensborg Fjord er John Gregersen en af DTU Aquas såkaldte “nøglefiskere”. Det vil sige, at han fisker med redskaber stillet til rådighed af DTU Aqua, mod at han indrapporterer, hvad han fanger.

De seneste mange år har skrubber og rødspætter været det, han har fanget mest af, skriver Gråsten Avis.

Men de to fiskearter er gået tilbage i bestandsstørrelse, og deres dominans er ved at blive overtaget af rødtungen.

– Rødtunger fanger jeg dobbelt så hyppigt som rødspætter, siger John Gregersen, som finder det yderst bemærkelsesværdigt. 

– Om det skyldes en stadig stigning i vandkvaliteten med mindre forurening og ændrede temperaturforhold ved jeg ikke. Men forhåbentlig om en mindre årrække vil vi sikkert få et retvisende svar, siger John Gregersen.

Alle fangster bliver nøje indrapporteret til DTU, der på sigt skal bruge resultaterne til at give overblik over bestandens udvikling af de enkelte fiskearter.

Over hele landet er der udpeget nøglefiskere, som skal rapportere om fiskebestandens udvikling i bælter, fjorde og åbne havområder.

 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...