6 EU-tiltag som kan hjælpe fiskerne i Corona-krisen

DFPO og DPPO forslår på opfordring af EU-Kommissionen en række initiativer, som kan hjælpe fiskerierhvervet

Corona-epidemien har sit tag i Danmark såvel som resten af Europa – og fiskeriet. Derfor er EU-Kommissionen kommet på banen og undersøger, hvordan de kan afbøde de negative økonomiske konsekvenser af Corona for fiskerierhvervet. Og det har Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation selvfølgelig gode bud på.

EU har skrevet til alle producentorganisationer og efterlyst deres forslag, og i Danmark har vi kvitteret med konstruktive bud. For det danske fiskerierhverv er meget bekymret for de negative konsekvenser af Corona-krisen. Allerede nu ses faldende priser som følge af et kraftigt vigende marked.

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisations forslag er:

Nationale finansielle tiltag
Erhvervet foreslår, at der på nationalt niveau sker tilbagebetaling af momsbidrag fra 4. kvartal 2019.

Markedsføringskampagner 
Erhvervet foreslår, at EU gennemfører og medfinancierer markedsføringskampagner for at gøre opmærksom på fisk- og fiskeprodukter. Det er vigtigt, at befolkningen ikke glemmer at spise fisk.

Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)
Erhvervet foreslår, at der afsættes midler til direkte støtte af de fiskere, der bliver berørt af Corona-krisen. Også producentorganisationer er i farezonen, da de finansieres gennem en andel af den samlede omsætning. 

Behov for stabile fiskerimuligheder
Erhvervet foreslår, at Kommissionen ikke fremlægger initiativer, som er begrænsende for fiskeriet, bl.a. de nye foranstaltninger rettet imod torskebestandene i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Øget mulighed for at sætte fisk i ”banken”
Erhvervet foreslår, at der indføres mulighed for ”banking and borrowing”, så det bliver muligt at låne 25 procent af næste års fiskerimulighed for bestande, der er underlagt videnskabelig rådgivning.

Justering af eksisterende foranstaltninger
Erhvervet foreslår, at man justerer de eksisterende foranstaltninger på en måde, så man får en positiv gevinst. Fx at ophæve lukkeperiode i område 22 i Østersøen, hvor der vil være mulighed for at drive et fiskeri efter rødspætter til fornuftige priser.

 

Forslagene er sendt til EU-Kommissionen d. 17. marts. Derudover har den europæiske sammenslutning af producentorganisationer (EAPO) og fiskeriforeninger (Europêche) reageret.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...