Coronavirus sætter sine spor på dansk fiskeri

DFPO hilser Regeringens tiltag for små og mellemstore virksomheder velkommen og opfordrer også til tilbageførsel af moms samt henstand på afdrag/lån

Danmarks Fiskeriforening PO bakker fuldt ud op om Regeringens indsats for at bringe Danmark gennem Corona-krisen.

– Coronavirus påvirker os alle i fiskerisektoren – det både som privatpersoner og som et fødevareerhverv. Vi har alle et fælles ansvar for at hjælpe til med at forebygge og begrænse spredningen af Coronavirus, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Men som et stærkt eksportorienteret erhverv rammes dansk fiskeri også af Corona-krisen. Nødvendige tiltag i forhold til Corona-virus i Danmark og i EU har også den konsekvens, at efterspørgslen efter 1. klasses ferske spisefisk og skaldyr fra fx restauranter og spisesteder desværre reduceres. De danske fiskere oplever derfor, at deres fangster sælges til lave priser på fiskeauktionerne og konsekvenserne kan være vidtrækkende.

– Vi bør alle i dansk fiskeri nøje følge udviklingen på fiskeauktionerne og vores normale markeder. Mange fiskere bliver presset økonomisk som følge af Corona-situationen. Vi hilser derfor regeringens seneste tiltag for at hjælpe erhvervslivet velkommen, ikke mindst de seneste tiltag i forhold til små og mellemstore virksomheder. Regeringens forslag om at udskyde momsbetalingerne samt udskyde fristen for betaling af B-skat vil hjælpe på fiskeriets likviditet, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening PO har i den forbindelse henvendt sig til Regeringen om også at få tilbageført momsbetaling fra 4. kvartal 2019, og at der gives mulighed for henstand på afdrag og lån i den tidligere Fiskeribanken. I den sammenhæng vil Danmarks Fiskeriforening også rette henvendelse til de relevante banker og pengeinstitutter med opfordring til en forlængelse af kreditter og lån til fiskerisektoren.

– Vi har brug for alle tiltag, som kan afbøde de negative markedseffekter af Corona-virus. Det kan hjælpe på kort sigt. Så kan vi forhåbentlig inden alt for længe få genskabt stabiliteten på markedet. Der er grundlæggende fortsat behov for de gode og sunde råvarer, som de danske fiskere bringer i land, siger Svend-Erik Andersen.