Lukket område i norsk zone

Den norske Kystvakten melder om RTC-område i Nordsøen

Nordmændene har udsendt en besked om, at et område i Nordsøen nu lukkes. Helt præcis fra  28. november 2020 til og med 11. december 2020. Her vil det ikke være tilladt at fiske med trawl og snurrevod.

Området er afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner:

1.     

57°56,3´ N 

005°12,4´E 

2 

58°00,4´ N 

005°19,7´E 

3 

57°43,1´ N 

006°16,9´E 

4 

57°36,9’ N 

006°07,2´E 

5 

57°50,2’ N 

005°19,2´E 

6 

57°50,9’ N 

005°30,2´E 

Området lukkes for at beskytte små torsk, kuller, sej og hvilling. 

Man kan fortsat fiske i området, hvis man fisker efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl, not og drivgarn. Man kan også fiske med tejner og garn – dog med krav til maskestørrelsen. Også rejetrawl er tilladt, hvis man har monteret sorteringsrist og ingen fiskepose. Find de specifikke detaljer her. 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...