Østersøkvoter: Der er råderum til mere

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen 2021 blev i nat fastlagt af EU’s fiskeriministre. Der venter endnu et hårdt år for fiskerne

Dansk fiskeri sættes igen under yderligere pres. Det er konklusionen, efter at EU’s fiskeriministre har fastlagt fiskekvoterne for fiskeriet i Østersøen 2021.

Forhandlingerne endte med meget lave kvoter og begrænsninger i fiskeriet for flere af de vigtigste arter for dansk fiskeri i Østersøen. Mindre stigninger på 5 procent for kvoten for torsk vest for Bornholm samt for brisling og rødspætter pynter dog lidt på det samlede billede.

– Vi er i dansk fiskeri ikke i tvivl om, at fiskeriminister Mogens Jensen og hans embedsmænd til det sidste har kæmpet for at få fornuft og forstand ind i aftalen, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Desværre for fiskeriet har hverken EU-Kommissionen eller Ministerrådet lyttet til behovet for at ophæve lukkeperioden i højsæsonen for torskefiskeriet. Et stop som ikke er at finde i den biologiske rådgivning og som er kvælende for fiskeriet.

Lukkeperioden i område 22 og 23 ligger fortsat i februar og marts. I område 24 er den forlænget fra to til tre måneder gældende fra 15. maj til 15. august. I område 25 og 26 er lukkeperioden stadig fra 1. maj til 31. august.

Dette skal ses i lyset af, at rådgivningen fra ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – giver mulighed for større kvoter i Østersøen, uden at der bliver gået på kompromis med beskyttelsen af bestandene.

– Der er igen blevet valgt en tilgang, der gør det svært at være fisker. Det er virkelig et hårdt slag for fiskerne i Østersøen. Især når ICES har påpeget, at torskebestanden vest for Bornholm stiger markant, og der faktisk er råderum til at fastsætte kvoterne højere, uden at det går ud over fiskebestandene. Desværre er det ved at udvikle sig til en årlig begivenhed, at fiskernes muligheder i Østersøen bliver forringet på trods af, at der er mulighed for at gå den anden vej, lyder det fra en skuffet Svend-Erik Andersen.

Koster arbejdspladser
Reduktionerne i kvoterne for sild og især fastholdelse og forlængelsen af lukkeperioden i torskefiskeriet kommer til at gøre ondt på dansk fiskeri og de bagvedliggende arbejdspladser,

– Torsk og sild har traditionelt været særdeles vigtige fiskerier for de danske fiskere i Østersøen. EU’s restriktive tilgang kommer uundgåeligt til at koste arbejdspladser. Både i fiskeriet og i følgeerhvervene. Det vil desværre få negative konsekvenser for de små havnesamfund, siger Svend-Erik Andersen.

Bøvlede regler
Fiskeriet skal desværre også i 2021 endnu en gang forholde sig til regler, der gør det mere besværlig end nødvendigt at være fisker. Det gælder eksempelvis lukkeperioder i den vestlige Østersø, der ikke er at finde i den biologiske rådgivning. Det er naturligvis til stor frustration for fiskerierhvervet, der savner en større forståelse for fiskeriet

– Gang på gang oplever vi, at der trækkes bøvlede regler ned over fiskeriet på baggrund af mavefornemmelse og velment usaglighed. Der er ganske enkelt brug for mere kundskab og en dialog med respekt for faglighed, så vi i fællesskab kan finde effektive måder at beskytte, udnytte og forvalte fiskebestandene på. Erhvervsfiskeriets fremtid afhænger af, at bestandene udvikler sig positivt, og at rammerne for fiskeriet giver fiskeriet mulighed for at udvikle sig. Derfor skal vi simpelthen kunne samarbejde mere og bedre, påpeger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening og formand for Østersø-udvalget.

Vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen

Meddelelse om straksregulering nr. 19 – 2024 om vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen i forhold til kvoteårets afslutning

Vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen

Meddelelse om straksregulering nr. 19 – 2024 om vilkår for ankomst og landing af brisling...