Snurrevodsfartøjer over 221 kW kan deltage i forsøg i rødspættekassen

Projekt skal undersøge, om motorstørrelser over 221 kW har indflydelse på fiskeriet

For at tilvejebringe dokumentation for at fiskeri med snurrevod i rødspættekassen ikke bør begrænses af motorstørrelser på mere end 221 kW, kan op til 6 fartøjer deltage i et DTU Aqua-projekt, der skal undersøge om motorstørrelser på mere end 221 kW har indflydelse på fiskeriet, oplyser Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

Fartøjsejere af snurrevodsfartøjer med en motorstørrelse på mere end 221 kW, der historisk har udøvet fiskeri i rødspættekassen, kan ansøge Fiskeristyrelsen om at deltage i forsøget. Op til 6 fartøjer kan deltage i forsøget, der udføres i perioden fra november 2020 til november 2021.

De deltagende fartøjer skal udstyres med en elektronisk overvågningsenhed, der skal dokumentere bl.a. omdrejninger og brændstofforbrug på fartøjerne, det såkaldte black box system.

Køb af udstyr, installations- og transmissionsudgifter afholdes af ejerne af de deltagende fartøjer.

Fiskeristyrelsen inviterer derfor ejere af egnede fiskefartøjer til at indsende ansøgning om deltagelse i projektet senest onsdag den 28. oktober 2020tilforsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk  med overskriften: Snurrevodsprojekt i rødspættekassen 20/21.

Ved flere interesserede end 6 fartøjer, kan der blive tale om tilfældig udvælgelse.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...