Trods modstand er frivilligt kameraprojekt en realitet

DFPO og ministeren er nået til enighed om aftale, hvor 10-12 fartøjer frivilligt tager kamera ombord. Derved er der ingen fartøjer, der pt tvinges til kamera

Danmarks Fiskeriforening har indgået en fælles forståelse om et frivilligt kameraprojekt i Kattegat. Efter en lang og sej kamp mod kameraovervågning, er det lykkedes at nå frem til en aftale med fiskeriministeren om, at der her og nu ikke skal være tvungen kameraovervågning i fiskeriet i Kattegat.

I stedet skal der installeres kameraovervågning på et antal fiskefartøjer, som frivilligt stiller op. Det er lykkes for Danmarks Fiskeriforening at finde 10-12 frivillige fartøjer til projektet.

Derved er der ingen i dansk fiskeri, der på nuværende tidspunkt tvinges til at installere kamera på deres fartøj.

– Vi har kæmpet en brav kamp mod kameraovervågning. Desværre har det ikke rokket ved flertallet blandt partierne i Folketinget, som tilsyneladende – når det kommer til fiskeri – ser stort på deres politiske udmeldinger om kameraovervågning i øvrigt. Derfor er jeg glad for, at vi er nået frem til en fælles forståelse om, at vi starter kameraovervågning op som et frivilligt projekt. Jeg er stolt af, at der er fiskere, der frivilligt stiller op og tager en for holdet. Det viser styrken i fællesskabet i dansk fiskeri. Det er mit håb, at vi kan bruge det aktivt i fremtiden. For vi er slet ikke færdige med at kæmpe imod kameraovervågning, lyder det fra formand Svend-Erik Andersen.

Aftalen blev præsenteret søndag eftermiddag i Strandby, hvor ministeren mødtes med formand Svend-Erik Andersen, formand for Strandby Fiskeriforening, Claus Hjørne Pedersen og en af de fartøjsejere, der har meldt sig frivilligt til projektet. Her redegjorde de kort for hovedelementerne i den fælles forståelse.

Det er også aftalt, at projektet evalueres grundigt, inden projektets anden fase sættes i gang.

– Det er vigtigt for os, at vi får samlet ordentligt op på det her projekt. Jeg tror faktisk, at vi kan bruge evalueringen til at bevise, at det er ude af proportioner at kameraovervåge fiskeriet. Det må kunne overbevise det politiske flertal bag kameraovervågning om, at det er den forkerte vej at gå, siger formand for Strandby Fiskeriforening Claus Hjørne Pedersen.

Af den fælles forståelse fremgår, at Miljø- og Fødevareministeriet fortsat har i sinde at udrulle kameraprojektet til alle fartøjer i Kattegat.

– Den fælles forståelse er på ingen måde udtryk for, at Danmarks Fiskeriforening accepterer krav om kameraovervågning i dansk fiskeri. Vi vil arbejde benhårdt på, at politikerne ændrer mening omkring projektets anden fase. For ingen skal tvinges til at installere kamera på fartøjet, slår formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen fast. 

Den fælles forståelse betyder herudover, at der sættes skub i udviklingen af fremtidens selektive redskaber, da der igangsættes et nyt forsøgsfiskeri i Kattegat i samarbejde med DTU Aqua. Derudover nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til en bæredygtig fiskeriforvaltning for fiskeriet i Kattegat – noget som dansk fiskeri har efterlyst i over 10 år. Som et sidste element skal der udvikles en app, der kan hjælpe med at advare andre fiskere, hvis man eksempelvis oplever, at der er en utilsigtet fangstsammensætning i et område.

Læs det fælles forståelsespapir her. 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...