Mærket ”Naturskånsomt” er på vej

Den nye mærkningsordning der skal styrke kystnært fiskeri er på trapperne, men styrker den reelt det kystnære fiskeri?

Mærkningsordningen, som skal gøre det muligt for Hr. og Fru Danmark at gennemskue, om den fisk, de spiser, er fanget med skånsomme redskaber, har lige været i høring. Det vil sige, at bekendtgørelsen er på vej, og mærket lige så…

Baggrunden for det nye mærke er, at man under udarbejdelsen af Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, Finansloven 2019, besluttede, at der skulle etableres et mærke for skånsomt fanget kystfisk.

Danmarks Fiskeriforening har undervejs argumenteret for en udvidelse af mærkningsordningen til også at omfatte små trawlfartøjer (under 17m). Foreningen har således arbejdet hårdt for, at mærkningsordningen mere bredt skulle medvirke til at styrke det lokale fiskeri. Det har man desværre ikke taget med.

Og så er der opstået et stort spørgsmål! Ifølge bekendtgørelsen må man nemlig gerne importere fisk og give dem mærket – hvorfor nu det?

– Når jeg læser den nye bekendtgørelse, så undrer jeg mig over, at staten bruger ressourcer på at udvikle et statsligt mærke, hvor man potentielt fremmer salget af importerede fisk. Jeg ser det helt klart som noget meget positivt, at man ønsker at styrke det kystnære og skånsomme fiskeri, men jeg finder det problematisk, at man med denne mærkningsordning potentielt forbedrer konkurrencevilkårene for importeret fisk i forhold til dansk fisk – og det vil være meget uheldigt, lyder det fra Ole Lundberg Larsen, underdirektør for Fiskeri og Bæredygtighed hos Danmarks Fiskeriforening.